Klockarängen

Klockarängens förskola ligger i Lillån, cirka fem kilometer norr om centrala Örebro.

Klockarängen

Förskolan ingår i en intraprenad tillsammans med Klöverängens, Bettorps och Regnbågens förskolor. Läs mer om intraprenaden.

Avdelningar

Vår förskola består av tre avdelningar: en avdelning med barn mellan 1–3 år, och två avdelningar med barn mellan 3–5 år.

Inriktningar

Vi arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö 98/16). Vi erbjuder en bred pedagogisk verksamhet med projektinriktat arbetssätt där våra föränderliga lärmiljöer är viktiga. Hos oss får barnen möta en utvecklande miljö där bland annat språkligt och matematiskt tänkande, estetiska uttrycksformer, naturvetenskap, teknik och digitala verktyg ingår.

Som pedagoger är vi närvarande, medforskande, reflekterande och nyfikna på barnens tankar och hypoteser.

Vår gård är stor och inspirerande med stora variationer av lekmiljöer vilket ger rika möjligheter att bedriva vår pedagogiska verksamhet även utomhus. Närheten till skogen och naturen är en stor fördel.

All vår verksamhet genomsyras av våra värdeord: kommunikation, lustfyllt lärande genom lek, mångfald, trygghet, inflytande och delaktighet.

Mat

Förskolans mat lagas på Regnbågens förskola som har två utbildade kockar som lagar all mat från grunden. I vårt kök arbetar ett köksbiträde som tar emot och hanterar maten. Vi följer Örebro kommuns riktlinjer gällande klimatsmart mat och väljer ekologiska och närodlade råvaror så långt det är möjligt.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Klockarängsvägen 12-14, Örebro.

Telefonnummer

Kerstin Göthberg, förskolechef, 019-21 47 45.

Agneta Magnestrand, förskolechef, 019-21 40 74.

Jenny Dahwn, biträdande förskolechef, 019-21 31 63.

Lövkojan, 019-21 30 56.

Maskrosen, 019-21 30 69.

Smörblomman, 019-21 39 49.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 21 juni 2018
Publicerad: 13 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?