Klockarängen

Klockarängens förskola ligger i Lillån, cirka fem kilometer norr om centrala Örebro.

Klockarängens förskola

Förskolan ingår i en intraprenad tillsammans med Lillåns, Klöverängens och Regnbågens förskolor. Läs mer om intraprenaden.

Avdelningar

Vår förskola består av tre avdelningar. Vi arbetar med åldershomogena barngrupper i så stor utsträckning som möjligt.

Inriktningar

Vi arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö 18). Vi har tagit ställning för att barnen ska få möta kreativa lärmiljöer där de bland annat har möjlighet att utveckla språkligt och matematiskt tänkande, estetiska uttrycksformer, naturvetenskap, teknik och digitala verktyg.

Vi har ett projektinriktat arbetssätt vilket ställer krav på att pedagoger, tillsammans med barnen, är närvarande, medforskande, reflekterande och nyfikna. Barnens tankar och hypoteser är viktiga.

Vår gård är stor och inspirerande med stora variationer av lekmiljöer vilket ger rika möjligheter att bedriva vår pedagogiska verksamhet även utomhus. Närheten till skogen och naturen är en stor fördel.

All vår verksamhet genomsyras av våra värdeord: välkomnande, kreativitet, hållbar framtid, nyfikenhet och lyssnande.

Mat

Förskolans mat lagas på Regnbågens förskola som har två utbildade kockar som lagar all mat från grunden. I vårt kök arbetar ett köksbiträde som tar emot och hanterar maten. Vi följer Örebro kommuns riktlinjer gällande klimatsmart mat och väljer ekologiska och närodlade råvaror så långt det är möjligt.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Klockarängsvägen 12–14, Örebro.

Telefonnummer

Lämna klagomål

Vill du lämna klagomål på vår verksamhet är du välkommen att prata med oss på förskolan. Du kan även ringa eller mejla.

Mer information om vem som hanterar klagomål och vad du kan göra.

Följ Lillåns förskolor på Instagram

Senast uppdaterad:
Publicerad: