Junibacken

Förskolan Junibacken finns i ett gammalt hus och omges av en uppväxt trädgård nära Stadsparken.

Junibacken

Avdelningar

Förskolan har tre avdelningar: i det lilla huset på gården går de barn som är 1–3 år. Avdelningen kallas Gosan. På nedervåningen i det stora huset finns avdelningen Busan, där går de barn som är 3–4 år och på övervåningen har vi avdelningen Kringlan, där är barnen 4–5 år.

Inriktningar

Vår vision: Utifrån gruppen ska varje barn få vara sitt bästa jag.

Vår miljö ska vara välkomnande för barn och föräldrar. Det ska vara roligt att komma hit!

Vi arbetar utifrån en lyssnande pedagogik, vilket innebär att vi är medvetna om vårt förhållningssätt – hur vi möter barnen, föräldrar och kollegor.

Den pedagogiska miljön ska vara utforskande och undersökande. Som medforskande pedagoger är vi nyfikna på barnen och deras tankar. Vi utgår från att barn är kompetenta och kan redan från början. Vi vill försöka förstå vad barnen gör, hur de tänker, vad de är intresserade av, vilka frågor de har och därigenom utmana deras lärande.

Vi har ett projektinriktat arbetssätt. Det innebär att barnen får vara i mindre grupper, där meningsfulla och lustfyllda möten skapas. I samspelet med varandra ser vi olikheten som en tillgång. Här utmanas och lär barnen tillsammans med pedagogerna i olika projekt. I projekten får barnen möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt, till exempel i sång, rörelse, dans och skapande. Där integreras läroplansmålen och barnen får erfarenhet av såväl matematik, teknik, naturvetenskap och demokratiska processer. Projekten ska vara levande hela dagen och genomsyra hela förskolan.

Förskolorna i vårt område – Fridensberg, Junibacken och Wadköpings förskola – har en tydlig struktur för att arbeta med verksamhetsutveckling. Vi prioriterar reflektion i arbetslagen. Pedagogerna har möjlighet att reflektera kring sitt arbete tillsammans en gång i veckan.

Mat

Förskolan har ett eget kök, där vår kock lagar maten från grunden. Vi har en kostpolicy som vi jobbar utifrån. Maten lagas av ekologiska och närodlade produkter i så stor utsträckning som möjligt. En vegetarisk rätt serveras varje vecka. Utgångspunkten är att ge barnen goda vanor och vi väljer bort socker i möjligaste mån.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Sturegatan 13-15, Örebro.

Telefonnummer


Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?