Järle förskola

Järle förskola ligger på gränsen till Nora kommun i Järle by. Förskolan är inrymd i en enplansvilla.

Järle förskola

Avdelningar

Förskola har en avdelning med cirka 20 barn i åldrarna 1–5 år.

Inriktningar

Vi arbetar efter Skolverkets läroplan för förskolan (Lpfö-18) och erbjuder en pedagogisk utbildning där barnen ska känna sig trygga. Utifrån varje barns behov och intressen erbjuder vi en stimulerande och lustfylld lärmiljö både inom- och utomhus med fokus på leken.

Avdelningarna arbetar med teman och projekt där barnens delaktighet är av betydande roll. Undervisningen sker såväl inomhus som utomhus. Närheten till skogen och naturen är en stor fördel.

Gemensam vision

En gemensam vision för Dylta förskolor är att förskolan ska vara en mötesplats för utveckling, lärande och glädje. Vi arbetar aktivt för likvärdiga förskolor där varje barn ska ges förutsättningar för individuell utveckling och får vara ”sitt bästa jag” utifrån sina intressen och förmågor.

Vår målsättning är att verksamheterna ska genomsyras av utforskande, glädje, delaktighet och demokrati.

Mat

I vårt tillagningskök arbetar en kock som tillagar all vår mat från grunden utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer gällande kravmärkta och ekologiska råvaror.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Järle Rönnbärsväg 7, Järle.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?