Järle förskola

Järle förskola ligger på gränsen till Nora kommun i Järle by. Förskolan är inrymd i en enplansvilla.

Järle förskola

Avdelningar

Vi har en avdelning med cirka 20 barn i åldern 1–5 år.

Inriktningar

Ni kan hitta mycket av Reggio Emilias grundtankar i vårt arbete. Vi arbetar med projekt och lägger stor vikt vid barnens inflytande.

Vi tycker att det är viktigt med pedagogisk dokumentation. Mycket av dokumentationen samlar barnen i sina portfoliopärmar.

Gemensam vision

Den gemensamma visionen för samtliga förskolor i områdena Hovsta, Dylta, Ervalla och Närkes Kil är att det ska vara en mötesplats för lärande och glädje. Vi arbetar aktivt för likvärdiga förskolor där varje barn ska ges förutsättningar för individuell utveckling. Vår målsättning är att verksamheterna ska genomsyras av utforskande, glädje, delaktighet och demokrati.

Vår vision är att varje barn ska få vara sitt "bästa jag", utifrån sina intressen och förmågor. Samtliga verksamheters arbete utgår från förskolans läroplan.

Mat

Vi har ett eget tillagningskök vilket innebär att all vår mat tillverkas från grunden utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer gällande kravmärka och ekologiska råvaror.

Måltider i skolor och förskolor.

Kontakt

Besöksadress

Rönnbärsvägen 7, Järle.

Telefonnummer

E-post

jarle.forskola@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!