Höskullen

Höskullens förskola hittar du i Ladugårdsängen. Vi är en förskola för barn i åldrarna 1–5 år. Vi har några platser för barn med funktionsnedsättning, vilket gör att vi har högre personaltäthet och lägre barnantal än många andra förskolor.

Höskullen

Vi flyttar till hösten

Från och med september flyttar Höskullen sin verksamhet och blir då en del av Äventyrets förskola på Gyrogatan i Ladugårdsängen.

Avdelningar

Vi har plats för 27 barn där barnen är indelade i mindre grupper.

Inriktningar

Vår målsättning är att skapa en trygg barngrupp med lyhörda pedagoger där barnen tillåts göra på sitt eget sätt. Vi respekterar varandras olikheter och ser det som en tillgång i vardagen. Barns utveckling sker när vi ger dem möjlighet att på ett lekfullt sätt använda alla sinnen i en utmanade och tillåtande miljö. Barnens delaktighet och intresse ligger till grund för Höskullens verksamhet.

För att stimulera barns nyfikenhet och lust att lära arbetar vi bland annat med musik och drama, språk, matematik, skapande och den fria leken. För att stärka och tydliggöra barnens kommunikativa förmåga använder vi stödtecken och bilder/bildscheman som komplement i barnens vardag. På vår förskola ansvarar alla pedagoger tillsammans för barnens utveckling.

Vår vision

Vilja och glädje i en levande, lärande förskola.

Mat

Vår mat lagas av Navets skolkök.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Landbotorpsallén 40 A, Örebro.

Telefonnummer

019-21 54 82.

076-551 37 11.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 17 april 2018
Publicerad: 13 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?