Hopprepet

Förskolan Hopprepet är belägen mitt i bostadsområdet Brickebacken. Förskolan har skogen utanför knuten.

Hopprepet

Förskolan har fyra avdelningar för barn i åldrarna 1–6 år.

Avdelningar

  • Bullerbyn
  • Mellangården
  • Norrgården
  • Storgården
  • Sörgården.

Inriktningar

Vi strävar efter att tillsammans med barn och föräldrar skapa en förskola där trygghet, nyfikenhet, lust och glädje präglar verksamheten.

Vi arbetar med "Från start till mål", ett enkelt verktyg för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation utifrån aktuell forskning och läroplanens riktlinjer.

Skolans utvecklingsmål/prioriterade områden

Vi på förskolan arbetar efter visionen "pedagogisk miljö i tanke och handling" med ledorden

  • Nyfikenhet
  • Nyskapande
  • Tillåtande.

Vi arbetar med ett projektinriktat och utforskande arbetssätt där vi använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg. En tydlig struktur för ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån ett pedagogiskt årshjul finns vid förskolan. Förskolan har en stor andel välutbildade och erfarna pedagoger.

Mat

Förskolan har ett eget kök med kock som lagar maten.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Björkrisvägen 16, Örebro.

Telefonnummer

Bullerbyn, 019-21 35 84.

Mellangården, 019-21 35 87, öppnings- och stängningsavdelning.

Norrgården, 019-21 35 86.

Storgården, 019-21 35 89.

Sörgården, 019-21 35 88.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 9 juli 2018
Publicerad: 13 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?