Heimdal

Förskolan ligger i Ekeby-Almby, cirka sex kilometer öster om Örebro. Området är ett småhus- och villaområde som expanderar kraftigt. I närheten finns Hjälmaren, skog och natur. Verksamheten bedrivs i en byggnad i två plan.

Heimdal

Avdelningar

Förskolan har fem avdelningar för barn i åldrarna 1–6 år, Champinjonen, Murklan, Kremlan, Kantarellen och Musseronen.

Inriktningar

Vi strävar efter att tillsammans med barn och föräldrar skapa en förskola där trygghet, nyfikenhet, lust, glädje och lek präglar verksamheten.

Vi arbetar utifrån aktuell forskning och läroplanens riktlinjer. Barnen sätts i fokus och vårt arbete med SKA (systematiskt kvalitetsarbete) och pedagogisk dokumentation ger stöd och struktur i den vardagliga verksamheten. Barnen har inflytande över sin vardag och vi arbetar hela tiden för en trevlig och härlig stämning på vår förskola.

Vägledande samspel (ICDP) genomsyrar verksamheten. Det är ett förhållningssätt där barnen möts med glädje, respekt, nyfikenhet och struktur utifrån varje barns förutsättningar.

Utomhuspedagogiken är en viktig del i förskolans verksamhet. Vi har en stor fin gård och naturen inpå knutarna.

Mat

Förskolan har eget kök med kock som lagar maten.

Måltider i skolor och förskolor.

Dagar när förskolan är stängd eller stänger kl. 15.45

För kompetensutveckling av personal och planering av verksamheten har vi studiedagar och dagar där vi stänger tidigare. Hör av dig till oss senast en vecka innan om du behöver barnomsorg vid dessa tillfällen.

Höstens kompetensutvecklingsdagar

 • Torsdag 19 augusti 2021.
 • Fredag 20 augusti 2021.
 • Måndag 1 november 2021.

Vårens kompetensutvecklingsdagar

 • Fredag 17 juni 2022.

Höstens arbetsplatsträffar

 • Måndag 13 september 2021.
 • Måndag 11 oktober 2021.
 • Måndag 8 november 2021.
 • Måndag 6 december 2021.

Vårens arbetsplatsträffar

 • Måndag 31 januari 2022.
 • Måndag 28 februari 2022.
 • Måndag 28 mars 2022.
 • Måndag 25 april 2022.
 • Måndag 23 maj 2022.

Kontakt

Besöksadress

Björksoppsvägen 3, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!