Heimdal

Förskolan ligger i Ekeby-Almby, cirka sex kilometer öster om Örebro. Området är ett småhus- och villaområde som expanderar kraftigt. I närheten finns Hjälmaren, skog och natur. Verksamheten bedrivs i en byggnad i två plan.

Heimdal

Avdelningar

Förskolan har fem avdelningar för barn i åldrarna 1–6 år.

Inriktningar

Vi strävar efter att tillsammans med barn och föräldrar skapa en förskola där trygghet, nyfikenhet, lust och glädje präglar verksamheten.

Vi arbetar med Från start till mål, ett enkelt verktyg för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation utifrån aktuell forskning och läroplanens riktlinjer. Verktyget sätter barnet i fokus och ger stöd och struktur i den dagliga verksamheten. Barnen har inflytande över sin vardag och föräldrarna känner sig delaktiga.

Vägledande samspel (ICDP) genomsyrar verksamheten. Det är ett förhållningssätt där barnen möts med glädje, respekt, nyfikenhet och struktur utifrån varje barns förutsättningar.

Utomhuspedagogiken är en viktig del i förskolans verksamhet. Vi har en stor fin gård och naturen inpå knutarna.

Almby förskolor fick Örebro kommuns kvalitetspris hedersomnämnande 2014!

Mat

Förskolan har eget kök med kock som lagar maten.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Björksoppsvägen 3, Örebro.

Telefonnummer

Champinjonen, 019-21 38 31.

Kantarellen. 019-21 38 42.

Kremlan, 019-21 38 41.

Murklan, 019-21 38 61.

Musseronen, 019-21 38 95.

Köket, 019-21 38 73.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 9 juli 2018
Publicerad: 12 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?