Hattstugan

Förskolan Hattstugan ligger på norr, i anslutning till Sofiaparken vid Olaus Petri kyrka.

Hattstugan

Flytt till hösten

Under hösten 2021, preliminärt augusti, kommer vi i Hattstugans förskola flytta vår verksamhet till nybyggda Alnängarnas förskola på CV-gatan 87 i Örebro.

Avdelningar

Förskolan har två avdelningar med barn i åldrarna 1–3 och 2–5 år.

Inriktningar

Vi vill skapa en tillåtande miljö i förskolan där alla barn får komma till tals och ges möjlighet till inflytande över sin vardag och där den fria leken får ett stort utrymme.

Vi arbetar utifrån värdegrundsfrågor och alla människors lika värde.

Vi pedagoger ser oss som inspiratörer och vägledare för barnen. Du som förälder har också en viktig roll för verksamheten, där du har möjlighet att var med och utveckla verksamheten i vårt föräldraråd.

När ni vill komma och besöka vår förskola, ring i förväg och boka en tid med oss.

Mat

Vi får vår mat från Olaus Petriskolans kök.

Måltider i skolor och förskolor.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Sofiagatan 8, Örebro.

Telefonnummer

E-post

forskolan.hattstugan@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!