Hagvidson (Marieberg)

Hagvidson är en fristående förskola med närhet till natur och friluftsupplevelser. Verksamheten vilar på våra ledord Trygghet – Delaktighet – Glädje och bedrivs i en fantastisk villa.

Hagvidson Marieberg

Avdelningar

Förskolan är uppdelad i tre avdelningar: Höjdarna, Äventyrarna och Upptäckarna.

Inriktningar

Förskolan arbetar aktivt med barns inflytande och delaktighet, barnen påverkar aktivt verksamhetens innehåll. Föräldrars delaktighet och inflytande är också värdefullt för att förskolan ska kunna erbjuda en så bra verksamhet som möjligt.

Vi arbetar utifrån en pedagogisk vision om en hållbar framtid där livsstil, hälsa och miljö bildar en helhet. Vi vill att barnen ska få med sig ett hållbarhetsperspektiv som gäller den egna individen, medmänniskor och vår natur.

Som ett led i detta ger vi stort utrymme åt utomhuspedagogiken. Vi är ute både för- och eftermiddag året om. Vi vill tillgodose barnens behov av rörelse och utveckling av motorik genom att få klättra, hoppa, springa.

Vi vill lägga grunden för ett tänk där rörelse är en naturlig del av vardagen. Förskolan arbetar med Grön Flagg och i utomhusvistelsen ingår också att lära sig uppskatta och värdesätta vår natur och det växt- och djurliv vi har omkring oss.

Vi arbetar projektinriktat i åldershomogena grupper. Projekten utgår ifrån barnens intressen.

Mat

Vi ser maten och måltiden som en viktig del av den pedagogiska verksamheten. Maten tillagas från grunden på förskolan av vår egen kock.

Besöksadress

Moholmsvägen 1, 702 31 Marieberg.

Telefonnummer

  • 070-767 41 08, Höjdarna.
  • 070-438 60 44, Äventyrarna/Upptäckarna.
  • 073-359 04 42, Rektor Ania Lundin, ania.lundin@hagvidson.se.
Senast uppdaterad: 2 augusti 2019
Publicerad: 12 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?