Hagvidson (Marieberg)

Hagvidson är en fristående förskola med närhet till natur och frilufts­upplevelser. Verksamheten vilar på våra ledord Trygghet – Delaktighet – Glädje och bedrivs i en fantastisk villa.

Hagvidson Marieberg

Avdelningar

Förskolan är uppdelad i tre avdelningar: Höjdarna, Äventyrarna och Upptäckarna.

Inriktningar

Förskolan arbetar aktivt med barns inflytande och delaktighet, barnen påverkar aktivt verksamhetens innehåll. Föräldrars delaktighet och inflytande är också värdefullt för att förskolan ska kunna erbjuda en så bra verksamhet som möjligt.

Vi arbetar utifrån en pedagogisk vision om en hållbar framtid där livsstil, hälsa och miljö bildar en helhet. Vi vill att barnen ska få med sig ett hållbarhetsperspektiv som gäller den egna individen, medmänniskor och vår natur.

Som ett led i detta ger vi stort utrymme åt utomhuspedagogiken. Vi är ute både för- och eftermiddag året om. Vi vill tillgodose barnens behov av rörelse och utveckling av motorik genom att få klättra, hoppa, springa.

Vi vill lägga grunden för ett tänk där rörelse är en naturlig del av vardagen. Förskolan arbetar med Grön Flagg och i utomhusvistelsen ingår också att lära sig uppskatta och värdesätta vår natur och det växt- och djurliv vi har omkring oss.

Vi arbetar projektinriktat i åldershomogena grupper. Projekten utgår ifrån barnens intressen.

Mat

Vi ser maten och måltiden som en viktig del av den pedagogiska verksamheten. Maten tillagas från grunden på förskolan av vår egen kock.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

För att ansöka om plats på fristående förskolor kontaktar du den fristående verksamheten direkt.

Kontakt

Besöksadress

Moholmsvägen 1, 702 31 Marieberg.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?