Gunghästen

Förskolan Gunghästen ligger i Brickebacken, en stadsdel i södra delarna av Örebro. Vi har en fantastisk inspirerande gård med stora gräsytor, buskar, lekredskap, sandlådor, körsbärsträd.

Gunghästen

Vi tar emot barn i åldrarna 1–5 år och erbjuder en pedagogisk verksamhet inne som ute, fylld av mångfald, upplevelser och glädje.

Avdelningar

Yngre barn

  • Stjärnan
  • Månen

Äldre barn

  • Solen
  • Katthult.

Inriktningar

Vi tycker att språk är extra viktigt och deltar därför för andra året i Skolverkets satsning ”Läslyftet i förskolan”.

Vi arbetar aktivt för att göra Gunghästen till en trygg och utvecklande mötesplats för alla barn och pedagoger. Nästan all personal är utbildad i ICDP och ABC, som är två relations- och empatibaserade samspelsmetoder.

Vi arbetar projekt- och temaorienterat och väver in språkutveckling, matematik, miljöfrågor, värdegrundsfrågor, IKT och annat spännande i vårt tematiska arbete.

För oss är det viktigt att barnen får känna inflytande och delaktighet, att de får leka och ha roligt, använda sin fantasi, lära sig hantera konflikter och bli socialt kompetenta, med stöd och hjälp av vuxna.

Mat

Förskolan har ett eget kök med en egen kock som lagar god, näringsrik och variationsrik mat. Cirka 80 procent av maten är ekologisk och kravmärkt mat.

Måltider i skolor och förskolor.

Hösten 2019

Vid fyra tillfällen under hösten 2019 har personalen på förskolan Personalkonferens och stänger kl. 16. Det är viktigt att du i god tid meddelar personalen om du har behov av omsorg efter kl. 16 de här dagarna.

Torsdag 5 september
Måndag 30 september
Tisdag 5 november
Måndag 2 december


Besöksadress

Tallrisvägen 23, Örebro.

Telefonnummer

  • Katthult, 019-21 36 59, 076-551 17 06.
  • Månen, 019-21 36 57, 076-551 17 04.
  • Solen, 019-21 36 55, 076-551 17 02.
  • Stjärnan, 019-21 36 56, 076-551 17 03.
  • Rektor Håkan Sandberg, 019-21 36 60, hakan.sandberg@orebro.se
Senast uppdaterad: 23 juli 2019
Publicerad: 12 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?