Gunghästen

Förskolan Gunghästen ligger i Brickebacken, en stadsdel i södra delarna av Örebro. Vi har en gård där vi har en hemlig gång i skogen, en bra pulkabacke, en stor lekbåt och mycket annat kul. Vår förskola ligger nära skogen och den utnyttjar vi gärna.

Gunghästen

Avdelningar

  • Stjärnan för 1–4-åringar
  • Månen för 1–4-åringar
  • Solen för 4–5-åringar
  • Katthult för 4–5-åringar.

Inriktningar

Leken och att ha roligt är det viktigaste i vår verksamhet. Leken utvecklar och lär för livet, barnen får använda sin fantasi, lära sig hantera konflikter och bli socialt kompetenta, med stöd och hjälp av vuxna.

Vi jobbar mycket med

  • inflytande och delaktighet
  • språkutveckling
  • matematik
  • värdegrundsfrågor
  • utevistelse
  • miljöfrågor.

Mat

Förskolan har eget kök med en kock som lagar god och variationsrik mat. Över 40 procent av maten är ekologisk och kravmärkt. Vi följer skolans matsedel.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Tallrisvägen 23, Örebro.

Telefonnummer

Katthult, 019-21 36 59.

Månen, 019-21 36 57.

Solen, 019-21 36 55.

Stjärnan, 019-21-36 56.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 9 juli 2018
Publicerad: 12 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?