Grönvallska/Medinska förskolan

Förskolan är belägen i Ölmbrotorp. Förskolan ligger i två byggnader som ligger cirka 200 meter från varandra. En av avdelningarna ligger i en enplansvilla och de andra i en tvåplansvilla.

Avdelningar

Tillsammans har förskolan fyra avdelningar. Två avdelningar finns i tvåplansvillan (Grönvallska), Raketen för de yngsta barnen och Solen för de äldre barnen. Ytterligare två avdelningar hör till Medinska, Månen och Nymånen. Där finns barn i åldrarna 1–4 år.

Inriktningar

Förskolan arbetar utifrån att barnen ska känna sig trygga och tillsammans skapar vi en miljö som främjar lust, lek och lärande utifrån var och ens behov. Utepedagogikens grundtanke finns med i vårt arbete och portfolio används som dokumentationsmetod.

Gemensam vision

Den gemensamma visionen för samtliga förskolor i områdena Hovsta, Dylta, Ervalla och Närkes Kil är att det ska vara en mötesplats för lärande och glädje. Vi arbetar aktivt för likvärdiga förskolor där varje barn ska ges förutsättningar för individuell utveckling. Vår målsättning är att verksamheterna ska genomsyras av utforskande, glädje, delaktighet och demokrati.

Vår vision är att varje barn ska få vara sitt "bästa jag", utifrån sina intressen och förmågor. Samtliga verksamheters arbete utgår från förskolans läroplan.

Mat

Månen och Raketen har mottagningskök där personalen hämtar mat från Ölmbrogården. De äldre barnen äter lunch i matsalen på Ölmbrogården.

Måltider i skolor och förskolor.

Kontakt

Besöksadresser

Skolvägen 3, Ölmbrotorp, Dyltabruk.
Skolvägen 8, Ölmbrotorp, Dyltabruk.

Telefonnummer och e-postadress

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!