Grönvallska/Medinska förskolan

Grönvallska/ Medinska förskola ligger cirka 1,5 mil norr om Örebro och tillsammans med förskolorna Järle och Ervalla ingår förskolan i Dylta förskolors rektorsområde.

Avdelningar

Vi är en förskola med tre avdelningar och cirka 50 barn i åldrarna 1–5 år. Förskolans avdelningar är fördelade i två byggnader. I tvåplansvillan finns avdelningarna Solen och Galaxen för de äldre barnen, och i enplansbyggnaden avdelning Raketen för yngre barn.

Inriktningar

Vi arbetar efter Skolverkets läroplan för förskolan (Lpfö–18) och erbjuder en pedagogisk utbildning där barnen ska känna sig trygga. Utifrån varje barns behov och intressen erbjuder vi en stimulerande och lustfylld lärmiljö både inom– och utomhus med fokus på leken.

Avdelningarna arbetar med teman och projekt där barnens delaktighet är av betydande roll. Undervisningen sker såväl inomhus som utomhus där närheten till skogen och naturen är en stor fördel.

Gemensam vision

En gemensam vision för Dylta förskolor är att förskolorna ska vara en mötesplats för utveckling, lärande och glädje. Vi arbetar aktivt för likvärdiga förskolor där varje barn ska ges förutsättningar för individuell utveckling och får vara ”sitt bästa jag” utifrån sina intressen och förmågor. Vår målsättning är att verksamheterna ska genomsyras av utforskande, glädje, delaktighet och demokrati.

Mat

Raketen har ett mottagningskök och personalen på Raketen hämtar lunchmaten, som tillagas på äldreboendet Ölmbrogården. De äldre barnen på Solen och Galaxen äter sin lunch i matsalen på Ölmbrogården. Personalen på förskolan gör frukost och mellanmål.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadresser

Skolvägen 3, Ölmbrotorp, Dyltabruk.
Skolvägen 8, Ölmbrotorp, Dyltabruk.

Telefonnummer och e-postadress

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?