Glommagården

Förskolan är en del i Intraprenad förskolor Adolfsberg.

Glommagården

Avdelningar

Vi har fyra avdelningar, alla med plats för 18 barn i åldern 1–6 år.

Inriktningar

Vi arbetar utifrån vår vision ”Genom möten lär vi för framtiden”. Tre viktiga ledord som framtagits ur visionen för oss är trygghet, kommunikation och lärande.

Vår verksamhet utgår ifrån barnens intresse, tankar och behov med inspiration och ledning av oss pedagoger.

Vi vill kännetecknas av ett salutogent förhållningssätt som genomsyras av att arbeta processinriktat och utforskande. För att synliggöra vad vi gör, hur vi ska arbeta vidare och varför, arbetar vi med pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen.

Under verksamhetsåret 2015–2016 arbetar vi tillsammans med Adolfsbergsskolans förskolas personal och barn med ett gemensamt projekt: vatten-eld-jord-luft (miljö – hållbar utveckling).

Under året kommer vi prioritera de mål i vår läroplan som stödjer språk, kommunikation och vägen till skriftspråket.

Mat

Glommagården har ett eget kök. Maten lagas efter Örebro kommuns policy när det gäller klimatsmart mat och tillagas av en hög andel ekologiska råvaror.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Glomman 100, Örebro.

Rektor

Rektor Linnéa Berntsson, 019-21 20 85 , linnea.berntsson@orebro.se

Biträdande rektor Sanna Lundén, 019-21 24 12, sanna.lunden@orebro.se.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?