Glommagården

Förskolan Glommagården ligger i Adolfsberg med Sommarroskogen in på knuten.

Glommagårdens förskola

Avdelningar

På vår förskola finns fyra avdelningar med plats för 18 barn i åldrarna 1-6 år. På övervåningen finns avdelningarna Västan och Östan. På bottenvåningen ligger avdelningarna Sörgården och Norrgården. På varje avdelning jobbar tre pedagoger. Vi har två husvikarier som är väl kända av barnen, vilket skapar trygghet vid frånvaro och kan vara en extra resurs i barngruppen.

Inriktning och profil

Med fokus på olika gemensamma teman lockas barnen på Glommagården till ett lekfullt lärande och utforskande. Här skapas framtidstro och trygga hållbara relationer. Barnen får på ett lekfullt sätt tillägna sig nya kunskaper genom at utforska, experimentera och samarbeta. Vi arbetar med språk, naturkunskap, skapande, musik, matematik och rörelse i olika projekt utifrån barnens intressen. Förskolan ligger i en lugn miljö med tillgång till en rymlig gård som inbjuder till fysisk aktivitet och lek samt Sommarroskogen in på knuten.

Mål och vision

Vi vill att varje barn ska känna sig trygg på förskolan. Vi vill stärka deras självkänsla och stötta dem till att bli sitt bästa jag. Vårt mål är att barnen varje dag ska få med sig nya erfarenheter. Den pedagogiska verksamheten präglas av ett lustfyllt och inspirerande lärande där aktiviteter och material är varierat, rikt noga genomtänkt av pedagogerna för att möta barnens intressen och nyfikenhet likväl som läroplanens mål.

Mat

Glommagården har ett eget kök. Maten lagas efter Örebro kommuns policy när det gäller klimatsmart mat och tillagas av en hög andel ekologiska råvaror.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Glomman 100, Örebro.

Telefonnummer

Lämna klagomål

Vill du lämna klagomål på vår verksamhet är du välkommen att prata med oss på förskolan. Du kan även ringa eller mejla.

Mer information om vem som hanterar klagomål och vad du kan göra.

Senast uppdaterad:
Publicerad: