Gåsapigan

Förskolan Gåsapigan ligger i Ladugårdsängen.

Gåsapigan

Avdelningar

Vi har två avdelningar, Gåsen för barn i åldrarna 1–3 år och Ankan för barn som är 3–6 år.

Inriktningar

Vi strävar efter att alla barn ska se förskolan som trygg, rolig och lärorik. I vår verksamhet lägger vi stort fokus på trygghet och inflytande för att skapa en vi-känsla. Vi arbetar projekt­inriktat utifrån ett utforskande arbets­sätt där barnens tankar och idéer ligger till grund för verksam­hetens innehåll. Vi utgår från ett normkritiskt förhållnings­sätt där vi ser styrkan i alla barns olikheter och bemöter varje barn utifrån deras förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö som är tillåtande och inspirerande och som stimulerar och utmanar barnen till lust att lära. Vi dokumenterar för att synlig­göra och reflektera kring barnens lärprocesser.

Varje dag skapar vi tid för den fria leken som vi ser som en viktig del i barnens utveckling och självständighet. I både lek och projekt delas barnen in i mindre grupper för att främja barnens lärande och kommunikation. Förskolans läroplan, arbetsplan och trygghets­plan ligger till grund för det dagliga arbetet i verksamheten.

Mat

Vår mat tillagas på Navets skola.

Måltider i skolor och förskolor.

Kontakt

Besöksadress

Ladugatan 21, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!