Gåsapigan

Gåsapigans förskola ligger i Ladugårdsängen.

Gåsapigan

Avdelningar

Vi har två avdelningar, Gåsen för barn i åldrarna 1–3 år och Ankan för barn som är 3–6 år.

Övningsförskola

Vi är en övningsförskola i samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Inriktningar

Vi strävar efter att alla barn ska se förskolan som trygg, rolig och lärorik. I vår verksamhet lägger vi stort fokus på trygghet och inflytande för att skapa en vi-känsla. Vi arbetar projekt­inriktat utifrån ett utforskande arbets­sätt där barnens tankar och idéer ligger till grund för verksam­hetens innehåll.

Vi utgår från ett normkritiskt förhållnings­sätt där vi ser styrkan i alla barns olikheter och bemöter varje barn utifrån deras förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö som är tillåtande och inspirerande och som stimulerar och utmanar barnen till lust att lära. Vi dokumenterar för att synlig­göra och reflektera kring barnens lärprocesser.

Varje dag skapar vi tid för den fria leken som vi ser som en viktig del i barnens utveckling och självständighet. I både lek och projekt delas barnen in i mindre grupper för att främja barnens lärande och kommunikation. Förskolans läroplan, arbetsplan och trygghets­plan ligger till grund för det dagliga arbetet i verksamheten.

Mat

Maten får vi från Änglandaskolan.

Måltider i skolor och förskolor.

Dagar då förskolan är stängd eller stänger kl. 16

Höstens kompetensutvecklingsdagar

 • Torsdag 11 augusti 2022.
 • Fredag 12 augusti 2022.
 • Måndag 31 oktober 2022.

Vårens kompetensutvecklingsdagar

 • Fredag 27 januari 2023.
 • Fredag 16 juni 2023.

Höstens arbetsplatsträffar

 • Måndag 22 augusti 2022.
 • Tisdag 13 september 2022.
 • Torsdag 13 oktober 2022.
 • Tisdag 8 november 2022.
 • Måndag 5 december 2022.

Vårens arbetsplatsträffar

 • Måndag 9 januari 2023
 • Torsdag 2 mars 2023
 • Tisdag 28 mars 2023.
 • Torsdag 27 april 2023.
 • Måndag 22 maj 2023.

Har du som vårdnadshavare svårt att lösa omsorgen på kompetens­utvecklings­dagarna då förskolan är stängd, eller på arbetsplatsträffsdagarna då förskolan stänger kl. 16, hör av dig till rektor senast två veckor innan det aktuella datumet.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Ladugatan 21, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?