Gåsapigan

Förskolan Gåsapigan ligger i Ladugårdsängen.

Gåsapigan

Avdelningar

Vi har två avdelningar, lilla för barn i åldrarna 1–3 år och stora för barn som är 3–6 år.

Inriktningar

Vi strävar efter att alla barn ska se förskolan som trygg, rolig och lärorik. Vår verksamhet utgår från tre värdeord ”glädje, delaktighet och kommunikation”. Förskolan ser styrkan i alla barns olikheter och bemöter varje barn utifrån deras förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö som är tillåtande och inspirerande och som stimulerar och utmanar barnen till lust att lära. Vi arbetar projektinriktat där vi utgår från barnens intressen och funderingar. Vi dokumenterar för att synliggöra barnens lärprocesser.

Varje dag skapar vi tid för den fria leken som vi ser som en viktig del i barnens utveckling och självständighet. I både lek och projekt delas barnen in i mindre grupper för att främja barnens lärande och kommunikation. Förskolan läroplan, arbetsplan och trygghetsplan ligger till grund för det dagliga arbetet i verksamheten.

Mat

Vår mat tillagas på Navets skola.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Ladugatan 21, Örebro.

Telefonnummer

019-21 47 63.

019-21 47 64.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 9 februari 2018
Publicerad: 12 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?