Gåsapigan

Gåsapigans förskola ligger i Ladugårdsängen.

Gåsapigan

Avdelningar

Vi har två avdelningar, Gåsen för barn i åldrarna 1–3 år och Ankan för barn som är 3–6 år.

Övningsförskola

Vi är en övningsförskola i samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Inriktningar

Vi strävar efter att alla barn ska se förskolan som trygg, rolig och lärorik. I vår verksamhet lägger vi stort fokus på trygghet och inflytande för att skapa en vi-känsla. Vi arbetar projekt­inriktat utifrån ett utforskande arbets­sätt där barnens tankar och idéer ligger till grund för verksam­hetens innehåll.

Vi utgår från ett normkritiskt förhållnings­sätt där vi ser styrkan i alla barns olikheter och bemöter varje barn utifrån deras förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö som är tillåtande och inspirerande och som stimulerar och utmanar barnen till lust att lära. Vi dokumenterar för att synlig­göra och reflektera kring barnens lärprocesser.

Varje dag skapar vi tid för den fria leken som vi ser som en viktig del i barnens utveckling och självständighet. I både lek och projekt delas barnen in i mindre grupper för att främja barnens lärande och kommunikation. Förskolans läroplan, arbetsplan och trygghets­plan ligger till grund för det dagliga arbetet i verksamheten.

Mat

Maten får vi från Änglandaskolan.

Måltider i skolor och förskolor.

Dagar då förskolan är stängd eller stänger kl. 16

Höstens kompetensutvecklingsdagar

 • Torsdag 19 augusti 2021.
 • Fredag 20 augusti 2021.
 • Måndag 1 november 2021.

Vårens kompetensutvecklingsdagar

 • Fredag 28 januari 2022.
 • Fredag 17 juni 2022.

Höstens arbetsplatsträffar

 • Tisdag 24 augusti 2021.
 • Måndag 13 september 2021.
 • Tisdag 12 oktober 2021.
 • Torsdag 11 november 2021.
 • Måndag 6 december 2021.

Vårens arbetsplatsträffar

 • Tisdag 11 januari 2022.
 • Måndag 28 februari 2022.
 • Tisdag 29 mars 2022.
 • Torsdag 28 april 2022.
 • Måndag 23 maj 2022.

Har du som vårdnadshavare svårt att lösa omsorgen på kompetens­utvecklings­dagarna då förskolan är stängd, eller på arbetsplatsträffsdagarna då förskolan stänger kl. 16, hör av dig till rektor senast två veckor innan det aktuella datumet.

Kontakt

Besöksadress

Ladugatan 21, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!