Garphyttans förskola

Garphyttans förskola ligger vid foten av Kilsbergen cirka 15 kilometer väster om Örebro. Den ger oss närhet till vacker natur och gammal historia som är till glädje för vuxna och barn.

Garphyttans förskola

Avdelningar

Garphyttans förskola består av två byggnader Regnbågen och Månen.

Regnbågen tar emot barn fördelade på Vintergatans tre avdelningar Gul, Grön och Orange med barn 4–5 år samt Polstjärnans två avdelningar Röd och Blå med barn 1–3 år.

Månen tar emot barn i åldern 1–3 år. Förskolan har möjlighet att ta emot ca 115 barn.

Följ våra avdelningar på Facebook

Inriktning

Garphyttans förskola arbetar projektinriktat där barnen utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik.

Barnen ska ges möjlighet att vara delaktiga i sin vardag samt att utvecklas utifrån individuella behov och förutsättningar.

Vision

På Garphyttans förskola går barn i åldrarna 1-6 år. Förskolan samarbetar med grundskolan för att lägga grunden till ett livslångt lärande och jobbar för att alla barn ska:

Vision Garphyttans förskola

Garphyttans förskolas gemensamma barn- och kunskapssyn

Alla barn har rätt att få vara sig själva.

Alla barn är lika mycket värda.

Alla barn har rätt att utvecklas.

Förskolan ska stödja barnens nyfikenhet och uppmuntra deras vilja att söka kunskap.

Barn lär på många olika vis och personalen ser vikten av att erbjuda olika inlärningssätt. Ett vägledande samspel ska genomsyra verksamheten.

Mat

Förskolan har ett tillagningskök där kocken arbetar utifrån Örebro kommuns riktlinjer ”Smartare mat”, genom att tillaga måltider med en hög andel ekologiska livsmedel samt att arbeta för ett minskat matsvinn.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Kilsvägen 2, Garphyttan.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?