Dibber Valpebo

Förskolan Valpebo ligger i Södra Lindhult och byggdes 2011. Hos oss välkomnas du av fina lokaler som inbjuder till både lek och lärande.

Helianthus Valpebo

Upptäcka och utforska olika miljöer

Sedan augusti 2014 har vi också en förskolebuss, en mobil avdelning, där våra äldsta barn är placerade.

Bussen är för oss ett pedagogiskt verktyg som ger oss möjlighet att upptäcka och utforska miljöer utanför förskolan både inomhus och utomhus. Den har sin bas i Karlslundskogen dit barnen återkommer flera gånger varje vecka, men övriga dagar besöker de platser utifrån avdelningens projekt och barnens intresse.

För att ge de yngre barnen möjlighet att utforska närmiljön använder vi oss av våra förskolecyklar Hoja.

Unikum

Vi arbetar med webverktyget Unikum. Det möjliggör för dig som vårdnadshavare att följa barnets vardag och lärande i bilder, filmklipp och text som är kopplade till läroplanen. På unikum finns all information du som vårdnadshavare behöver.

Välkommen till oss

Har du frågor och funderingar eller om du vill komma på besök hos oss är du varmt välkommen att höra av dig!

Instagram

Till våren har vi öppet hus. Information kommer på vår Instagram dibber_valpebo Följ oss gärna där för att se vad vår verksamhet har att erbjuda.

Avdelningar

Förskolan består av fem avdelningar.

Inriktningar

Vår profil är Ut & njut. Ett upplevelsebaserat och situationsanpassat lärande. Det innebär att vi tror att barn lär sig genom upplevelser och möten med sin omgivning. Till vår hjälp har vi våra cyklar och vår buss. Vår verksamhet bygger också på barns delaktighet och inflytande, där pedagogerna är lyhörda för barns tankar och frågor för att sedan utmana barnen vidare. Alla avdelningarna jobbar med projekt utifrån barnens intressen. Vi arbetar aktivt med barns integritet och materialet ”Treskablinoll”.

Föräldrasamverkan är något vi värderar högt. Vi bjuder in till utvecklingssamtal och föräldramöte en gång per termin. Förskolan har ett föräldraråd där en representant från varje avdelning deltar. Vi firar Lucia och Förskolans dag tillsammans med vårdnadshavarna.

Mat

Valpebo erbjuder god och näringsriktig mat från eget tillagningskök. Genom att vi lagar maten från grunden blir den både godare och mer hälsosam, inte minst som vi använder oss av ett stort antal ekologiska produkter. Vid val av vilken mat vi ska servera följer vi de riktlinjer för förskolor som Livsmedelsverket har satt upp, vilka bygger på att fylla barnens dagliga behov av energi och näring. Dessutom har våra kockar genomgått utbildning inom livsmedelshantering och egenkontroll (HACCP).

Kontakt

Besöksadress

Ulrikelundsvägen 2, 702 37, Örebro.

Kontakt

Rektor Matilda Fyrpihl, 076-209 20 69.

Avdelningar

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!