Fruktgården

Förskolan Fruktgården ligger i Odensbacken cirka tre mil öster om Örebro.

Fruktgården

Avdelningar

På förskolan finns det två avdelningar, Pärondalen för barn 1–4 år och Äppeldalen för barn 3–5 år. Avdelningarna jobbar mycket tillsammans, vilket gör att alla barn känner sig trygga med alla vuxna i huset.

Inriktningar

Vårt arbetssätt präglas av ett varmt och tillåtande klimat, med mycket givande och tagande. Vi tar vara på barns och vuxnas idéer, tankar och kompetens. Vi arbetar projektinriktat, där vi startar projekt utifrån barnens intressen och behov. Vi ser barnens lek tillsammans med varandra som mycket viktig. I leken utvecklas språket, fantasin, kreativitet, turtagande, empati, socialt samspel och mycket mer.

Inflytande, språk, matematik och värdegrund

Vi anser att barnen ska ha ett stort inflytande över sin vardag. Vi vuxna finns där som ett" verktyg" för barnen, är lyhörda, flexibla "vägledare" som ser vad varje barn behöver just nu. Vi jobbar dagligen och väldigt medvetet med varje barns språkutveckling. Vi stimulerar och utmanar barnen i deras matematiska och tekniska tänkande.

Värdegrundsfrågor diskuterar vi alltid med barnen, dvs. att vi bryr oss om varandra, hjälper varandra, visar hänsyn och att alla är lika mycket värda. Vi arbetar med ”Från start till mål”, ett hjälpmedel som underlättar vårt systematiska kvalitetsarbete. Det sätter barnet i fokus och ger stöd och struktur i den dagliga verksamheten.

Vi använder oss av Unikum, ett digitalt hjälpmedel där vi kan dokumentera både vår verksamhet och barnens egen utveckling. Barnens vårdnadshavare får genom detta en större insikt i vår verksamhet och kan reflektera tillsammans med sitt barn om vad de utforskar och utvecklar på förskolan.

Mat

Vi har ett mottagningskök där vi tar emot vår lunch som är tillagad av så många ekologiska råvaror som möjligt.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Per Andersväg 10, Odensbacken.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?