Fröet

Fröet ligger mellan Tybble och Sörbyängen. Vi delar lokaler med förskolan Lavendelgården. Fröet är ett kommunalt föräldrakooperativ för barn mellan ett och fem år. Här har du som förälder en unik möjlighet att vara delaktig i och påverka ditt barns vardag på förskolan.

Fröet

Inriktningar

Fröet är hela familjens förskola och hos oss kan syskon dela vardagen och föräldrarna får en fördjupad inblick i hur barnen har det under dagen. Fröets verksamhet präglas av samhörighet. Vi ser varje barn som en tillgång i gruppen och jobbar medvetet med att lyfta deras egna kompetenser, samt att vara lyhörda för andras behov.

Vi har fyra pedagoger som delar på tre tjänster och dessutom deltar alltid en förälder i verksamheten. Alla föräldrar är på Fröet sex dagar per termin. Som förälder är du med på veckans utflykter och i barnens aktiviteter när det finns tid. För din insats minskas förskoleavgiften med 300 kronor per månad och förälder. I övrigt följer Fröet kommunala taxor, regler och försäkringar.

Almby förskolor fick Örebro kommuns kvalitetspris Nya stegs hedersomnämnande 2014!

Mat

På förskolan finns ett eget tillagningskök. Vår kokerska lagar maten från grunden och lägger stor vikt vid att använda ekologiska råvaror.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Hemmansvägen 98, Örebro.

Telefonnummer

019-21 38 35.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 9 februari 2018
Publicerad: 10 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?