Fåraherden

Förskolan Fåraherden ligger i Ladugårdsängen som är ett område med främst flerfamiljshus, men också en del radhus och villor.

Fåraherden

Avdelningar

Förskolan består av två åldersindelade avdelningar: Lammet med 1–3-åringar och Fåret med 3–5-åringar. Avdelningarna har ett rikt och tillgängligt material som är utmanande och anpassat efter ålder och intresse.

Inriktningar

Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vår pedagogiska verksamhet genomsyras av en humanistisk människosyn. Verksamheten bygger på en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta. Genom att erbjuda en utmanande miljö med ett rikt material, ger vi utrymme för barnens lek och andra aktiviteter.

Vill vi ge barnen möjlighet att lära genom sina egna intressen, tankar och erfarenheter. Barnen får undersöka och experimentera. Vi tar tillvara på barnens idéer och följer upp för att fördjupa barnens lärande. Pedagogerna förhåller sig som medforskare till barnens tankar och utmanar dem med olika frågeställningar.

De fem målområdena i förskolans läroplan är väl förankrade i det pedagogiska arbetet. Som ett verktyg använder vi oss av projektarbeten som utgår från barnens intressen och idéer. Delaktighet och inflytande präglar utvecklingsarbetet tillsammans med barnen. Samspelet mellan barnen samt mellan barn och pedagoger bidrar till det gemensamma lärandet.

Mat

Vi får vår goda mat tillagad i och levererad från köket på Navets skola.

Måltider i skolor och förskolor.

Dagar när förskolan är stängd eller stänger kl. 16

Höstens kompetensutvecklingsdagar

 • Torsdag 19 augusti 2021.
 • Fredag 20 augusti 2021.
 • Måndag 1 november 2021.

Vårens kompetensutvecklingsdagar

 • Fredag 28 januari 2022.
 • Fredag 17 juni 2022.

Höstens arbetsplatsträffar

 • Tisdag 24 augusti 2021.
 • Tisdag 14 september 2021.
 • Torsdag 14 oktober 2021.
 • Måndag 8 november 2021.
 • Måndag 6 december 2021.

Vårens arbetsplatsträffar

 • Tisdag 11 januari 2022.
 • Tisdag 1 mars 2022.
 • Torsdag 31 mars 2022.
 • Måndag 25 april 2022.
 • Måndag 23 maj 2022.

Om du har svårt att lösa omsorgen, hör av dig till rektor Eva Mannby, senast två veckor innan det aktuella datumet.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Loggatan 26.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!