Ervalla förskola

Ervalla förskola ligger cirka 2 mil norr om Örebro och tillsammans med förskolorna Järle och Grönvallska/Medinska ingår förskolan i Dylta förskolors rektorsområde.

Ervalla förskola

Avdelningar

Vi är en förskola med tre avdelningar och cirka 50 barn i åldrarna 1–5 år. Vi har två avdelningar för äldre barn, Kräftan och Krabban, samt avdelningen Krokodilen för de yngre barnen.

Inriktningar

Vi arbetar efter Skolverkets läroplan för förskolan (Lpfö-18) och erbjuder en pedagogisk utbildning där barnen ska känna sig trygga. Utifrån varje barns behov och intressen erbjuder vi en stimulerande och lustfylld lärmiljö både inom- och utomhus med fokus på leken.

Avdelningarna arbetar med teman och projekt där barnens delaktighet är av betydande roll. Stor del av lärandet och utbildningen sker utomhus i närmiljön och närheten till skogen och naturen är en stor fördel.

Gemensam vision

En gemensam vision för Dylta förskolor är att förskolan ska vara en mötesplats för utveckling, lärande och glädje. Vi arbetar aktivt för likvärdiga förskolor där varje barn ska ges förutsättningar för individuell utveckling och får vara ”sitt bästa jag” utifrån sina intressen och förmågor. Vår målsättning är att verksamheterna ska genomsyras av utforskande, glädje, delaktighet och demokrati.

Mat

Förskolan har ett mottagningskök och maten hämtas från skolan. Vi har ett restaurangbiträde som hämtar mat, diskar med mera. Personalen på förskolan gör frukost.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Frövivägen 4B, Ervalla.

Telefonnummer och e-postadress

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?