Ervalla förskola

Förskolan är belägen i Ervalla, cirka två mil norr om Örebro.
Den är relativt nybyggd och ligger i anslutning till Ervalla skola och kyrka.

Ervalla förskola

Avdelningar

Vi är en förskola med tre avdelningar och ca 50 barn i åldrarna 1–5 år. Vi har två avdelningar för äldre barn, Kräftan och Krokodilen, samt avdelningen Krabban för de yngre barnen.

Inriktningar

Vi arbetar efter läroplanen för förskolan (Lpfö10). Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet där barnen ska känna sig trygga. Utifrån varje barns behov och intressen erbjuder vi en stimulerande och lustfylld lärmiljö med fokus på leken. Vi arbetar med teman och projekt och lägger stor vikt vid barnens inflytande. Utomhuspedagogik är en av våra grundtankar, varför vi vistas mycket ute och använder vår utemiljö/närmiljö som ett pedagogiskt redskap.

Gemensam vision

Den gemensamma visionen för samtliga förskolor i områdena Hovsta, Dylta, Ervalla och Närkes Kil är att det ska vara en mötesplats för lärande och glädje. Vi arbetar aktivt för likvärdiga förskolor där varje barn ska ges förutsättningar för individuell utveckling. Vår målsättning är att verksamheterna ska genomsyras av utforskande, glädje, delaktighet och demokrati.

Vår vision är att varje barn ska få vara sitt "bästa jag", utifrån sina intressen och förmågor. Samtliga verksamheters arbete utgår från förskolans läroplan.

Mat

Förskolan har mottagningskök och maten hämtas från skolan. Vi har ett ekonomibiträde som hämtar mat, diskar m.m. Personalen i förskolan gör frukost och mellanmål.

Måltider i skolor och förskolor.

Kontakt

Besöksadress

Frövivägen 4B, Ervalla.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!