Eriksbergsgårdens förskola

Eriksbergsgårdens förskola ligger i Adolfsberg efter Glomman.

Eriksbergsgårdens förskola

Avdelningar

Vi är en liten förskola som består av två avdelningar med barn i åldrarna 1–6 år, med cirka 18 barn per grupp.

Inriktningar

Trygghet, respekt, lärande och glädje är viktiga ledord i vår vardag. Barnen ska ha inflytande över förskolans dagliga verksamhet, de ska aktivt kunna påverka sina val av aktiviteter och ta visst ansvar utifrån sin ålder och erfarenhet.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att synliggöra hur barn lär och tänker och vi som pedagoger är medforskare tillsammans med barnen. Vår miljö är ett viktigt verktyg för att skapa nyfikenhet och lust samt för att utmana barnen att våga prova nytt.

Språk, kommunikation och matematik är viktiga delar i vårt uppdrag som ingår i alla sammanhang på förskolan. Det kan vara i allt från rytmik, skapande, uteverksamhet och vardagsysslor till matsituationen och i tamburen m.m.

Vägledande samspel, ICDP, är ett förhållningssätt som vi arbetar med i vår verksamhet. Det fokuserar och lyfter fram det positiva samspelet.

Mat

Vi gör själva i ordning frukost och mellanmål. Lunchen får vi från Brunnsskolans kök.

Måltider i skolor och förskolor.

Besöksadress

Eriksbergsgatan 4, Örebro.

Telefonnummer

  • Humlan, 019-21 22 35.
Senast uppdaterad: 25 juni 2019
Publicerad: 10 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?