Eklunda förskola

Eklunda förskola ligger i Ladugårdsängen.

Eklunda förskola

Avdelningar

Vi har sex avdelningar:

 • Solstrålen: Barn 1–2 år
 • Månen: Barn 1–2 år
 • Regndroppen: Barn 3 år
 • Blixten: Barn 4 år
 • Stjärnan: Barn 4–5 år
 • Snöflingan: Barn 4–5 år.

Inriktningar

Vi arbetar Reggio Emilia-inspirerat, vilket innebär ett forskande arbetssätt där barnens val och förkunskaper, tankar och teorier är viktiga. Vi lägger stor vikt vid den skapande processen och fantasin som en hjälp för barnen att bearbeta och pröva/ompröva sina idéer och hypoteser. Det är inte själva slutprodukten som är det viktiga utan vägen dit.

Mat

Mat får vi från Sörbyängsskolans kök. Alla äter på respektive avdelning.

Måltider i skolor och förskolor.

Studiedagar och tidigare stängningsdagar 2019/2020

Vi har stängt för att personalen har kompetensutveckling och vi stänger tidigare för arbetsplatsträffar. Om du har svårt att lösa omsorgen, hör av dig till förskolechef Eva Mannby, senast två veckor innan det aktuella datumet.

Förskolan är stängd

Måndag 28 oktober 2019.
Fredag 24 januari och fredag 12 juni 2020.

Förskolan stänger kl. 16

Tisdag 1 oktober, torsdag 14 november och tisdag 10 december 2019.
Måndag 13 januari, tisdag 3 mars, torsdag 23 april och torsdag 28 maj 2020.

Besöksadress

Vinggatan 4, Örebro.

Telefonnummer

 • Blixten, 019-21 37 82.
 • Månen, 019-21 37 89.
 • Regndroppen, 019-21 37 84.
 • Snöflingan, 019-21 37 90.
 • Solstrålen, 019-21 37 86.
 • Stjärnan, 019-21 37 94.
 • Rektor Eva Mannby, 019-21 51 88, eva.mannby@orebro.se

 

Senast uppdaterad: 23 september 2019
Publicerad: 10 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?