Eklunda förskola

Eklunda förskola ligger i Ladugårdsängen.

Avdelningar

Vi har sex avdelningar:

  • Solstrålen: Barn 1–2 år
  • Månen: Barn 1–2 år
  • Regndroppen: Barn 3 år
  • Blixten: Barn 4 år
  • Stjärnan: Barn 4–5 år
  • Snöflingan: Barn 4–5 år.

Inriktningar

Vi arbetar Reggio Emilia-inspirerat, vilket innebär ett forskande arbetssätt där barnens val och förkunskaper, tankar och teorier är viktiga. Vi lägger stor vikt vid den skapande processen och fantasin som en hjälp för barnen att bearbeta och pröva/ompröva sina idéer och hypoteser. Det är inte själva slutprodukten som är det viktiga utan vägen dit.

Mat

Mat får vi från Sörbyängsskolans kök. Alla äter på respektive avdelning. Här kan du läsa mer om maten vi får.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Vinggatan 4, Örebro.

Telefonnummer

Blixten, 019-21 37 82.

Månen, 019-21 37 89.

Regndroppen, 019-21 37 84.

Snöflingan, 019-21 37 90.

Solstrålen, 019-21 37 86.

Stjärnan, 019-21 37 94.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 5 oktober 2018
Publicerad: 10 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?