Eklunda förskola

Eklunda förskola ligger i Eklunda/Sörby-området.

Eklunda förskola

Eklunda förskola flyttar till andra lokaler hösten 2018

Eklunda förskola kommer att flytta till andra lokaler hösten 2018. Vart och när är inte bestämt ännu.

Flytten beror på att Eklundaskolan ska rivas. En ny skola för årskurs F-6 kommer att byggas på samma tomt men Eklunda förskola kommer inte få plats på den nuvarande tomten. En ny förskola ska istället byggas på en annan plats.

Avdelningar

Vi har sex avdelningar:

  • Solstrålen: Barn 1–2 år
  • Månen: Barn 1–2 år
  • Regndroppen: Barn 2–3 år
  • Blixten: Barn 3–4 år
  • Stjärnan: Barn 5 år
  • Snöflingan: Barn 4–5 år.

Solstrålen, Månen och Regndroppen ligger i A-huset som har en egen gård runt omkring. Blixten ligger i B-huset, Stjärnan och Snöflingan ligger i D-huset.

Inriktningar

Vi arbetar Reggio Emilia-inspirerat, vilket innebär ett forskande arbetssätt där barnens val och förkunskaper, tankar och teorier är viktiga. Vi lägger stor vikt vid den skapande processen och fantasin som en hjälp för barnen att bearbeta och pröva/ompröva sina idéer och hypoteser. Det är inte själva slutprodukten som är det viktiga utan vägen dit.

Mat

Vår goda mat tillagas i Eklundaskolans kök. Barnen på Solstrålen, Månen och Regndroppen äter på avdelningarna och barnen på Blixten, Stjärnan och Snöflingan äter i skolrestaurangen. Här kan du läsa mer om maten vi får.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Hagmarksgatan 1–5, Örebro.

Telefonnummer

Blixten, 019-21 37 82.

Månen, 019-21 37 89.

Regndroppen, 019-21 37 84.

Snöflingan, 019-21 37 90.

Solstrålen, 019-21 37 86.

Stjärnan, 019-21 37 94.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 10 november 2017
Publicerad: 10 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?