Ekebergabacken

Förskolan ligger i Ekeby-Almby, cirka sex kilometer öster om Örebro. Det är ett område som expanderar kraftigt. Området är ett småhus- och villaområde. I närheten finns Hjälmaren, skog och natur. Verksamheten bedrivs i ett hus med sammanhängande lekgård.

Ekebergabacken

Avdelningar

Förskolan har fem avdelningar, Tomtebo, Ugglebo, Trollebo, Hasselbacken och Lindbacken.

Inriktningar

Vi strävar efter att tillsammans med barn och föräldrar skapa en förskola där trygghet, nyfikenhet, lust och glädje präglar verksamheten.

Vi arbetar med Från start till mål, ett enkelt verktyg för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation utifrån aktuell forskning och läroplanens riktlinjer. Verktyget sätter barnet i fokus och ger stöd och struktur i den dagliga verksamheten. Barnen har inflytande över sin vardag och föräldrarna känner sig delaktiga.

Vädledande samspel (ICDP) genomsyrar verksamheten. Det är ett förhållningssätt där barnen möts med glädje, respekt, nyfikenhet och struktur utifrån varje barns förutsättningar.

Utomhuspedagogiken är en viktig del i förskolans verksamhet. Vi har en stor fin gård och naturen inpå knutarna.

Almby förskolor fick Örebro kommuns kvalitetspris Nya stegs hedersomnämnande 2014.

Mat

Förskolan har eget kök med kock som lagar maten. Tillagningen sker enligt Livsmedelsverkets rekommendationer om kravmärkta och ekologiska matvaror.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Sikvägen 11, Örebro.

Telefonnummer

Hasselbacken, 019-21 38 91.

Lindbacken, 019-21 38 92.

Tomtebo, 019-21 38 85.

Trollebo, 019-21 38 86.

Ugglebo, 019-21 38 87.

Köket, 019-21 38 97.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 10 november 2017
Publicerad: 10 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?