Ekebergabacken

Förskolan ligger i Ekeby-Almby, cirka sex kilometer öster om Örebro. Det är ett område som expanderar kraftigt. Området är ett småhus- och villaområde. I närheten finns Hjälmaren, skog och natur. Verksamheten bedrivs i ett hus med sammanhängande lekgård.

Ekebergabacken

Avdelningar

Förskolan har fem avdelningar, Tomtebo, Ugglebo, Trollebo, Hasselbacken och Lindbacken.

Inriktningar

Vi strävar efter att tillsammans med barn och föräldrar skapa en förskola där trygghet, nyfikenhet, lust och glädje präglar verksamheten.

Vi arbetar med Från start till mål, ett enkelt verktyg för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation utifrån aktuell forskning och läroplanens riktlinjer. Verktyget sätter barnet i fokus och ger stöd och struktur i den dagliga verksamheten. Barnen har inflytande över sin vardag och föräldrarna känner sig delaktiga.

Vägledande samspel (ICDP) genomsyrar verksamheten. Det är ett förhållningssätt där barnen möts med glädje, respekt, nyfikenhet och struktur utifrån varje barns förutsättningar.

Utomhuspedagogiken är en viktig del i förskolans verksamhet. Vi har en stor fin gård och naturen inpå knutarna.

Almby förskolor fick Örebro kommuns kvalitetspris Nya stegs hedersomnämnande 2014.

Mat

Förskolan har eget kök med kock som lagar maten. Tillagningen sker enligt Livsmedelsverkets rekommendationer om kravmärkta och ekologiska matvaror.

Måltider i skolor och förskolor.

Studie– och tidigare stängningsdagar

För kompetensutveckling av personal och planering av verksamheten har vi studiedagar och dagar där vi stänger tidigare. Hör av dig till oss senast en vecka innan om du behöver barnomsorg vid dessa tillfällen.

Studiedagar 2019

Torsdag 15 augusti
Fredag 16 augusti
Måndag 28 oktober

Studiedagar 2020

Fredag 24 januari
Fredag 6 december

Tidigare stängningsdagar

Dessa måndagar stänger vi kl. 15.45.

Hösten 2019

Måndag 26 augusti
Måndag 23 september
Måndag 21 oktober
Måndag 18 november
Måndag 16 december

Våren 2020

Måndag 13 januari
Måndag 10 februari
Måndag 9 mars
Måndag 6 april


Besöksadress

Sikvägen 11, Örebro.

Telefonnummer

  • Hasselbacken, 019-21 38 91.
  • Lindbacken, 019-21 38 92.
  • Tomtebo, 019-21 38 85.
  • Trollebo, 019-21 38 86.
  • Ugglebo, 019-21 38 87.
  • Köket, 019-21 38 97.
  • Rektor Ann-Marie Andersson, 019-21 38 90, ann‑marie.a.andersson@orebro.se

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2019
Publicerad: 10 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?