Ekebergabacken

Förskolan ligger i Ekeby–Almby, cirka sex kilometer öster om Örebro. Det är ett område som expanderar kraftigt. Området är ett småhus- och villaområde. I närheten finns Hjälmaren, skog och natur. Verksamheten bedrivs i ett hus med sammanhängande lekgård.

Ekebergabacken

Avdelningar

Förskolan har fem avdelningar, Tomtebo, Ugglebo, Trollebo, Hasselbacken och Lindbacken.

Inriktningar

Vi strävar efter att tillsammans med barn och föräldrar skapa en förskola där trygghet, nyfikenhet, lust, glädje och lek präglar verksamheten.

Vi arbetar utifrån aktuell forskning och läroplanens riktlinjer. Barnen sätts i fokus och vårt arbete med SKA (systematiskt kvalitetsarbete) och pedagogisk dokumentation ger stöd och struktur i den vardagliga verksamheten. Barnen har inflytande över sin vardag och vi arbetar hela tiden för en trevlig och härlig stämning på vår förskola.

Vägledande samspel (ICDP) genomsyrar verksamheten. Det är ett förhållningssätt där barnen möts med glädje, respekt, nyfikenhet och struktur utifrån varje barns förutsättningar.

Utomhuspedagogiken är en viktig del i förskolans verksamhet. Vi har en stor fin gård och naturen inpå knutarna.

Mat

Förskolan har eget kök med kock som lagar maten. Tillagningen sker enligt Livsmedelsverkets rekommendationer om kravmärkta och ekologiska matvaror.

Måltider i skolor och förskolor.

Studie– och tidigare stängningsdagar

För kompetensutveckling av personal och planering av verksamheten har vi studiedagar och dagar där vi stänger tidigare. Hör av dig till oss senast en vecka innan om du behöver barnomsorg vid dessa tillfällen.

Studiedagar

 • Torsdag 19 augusti 2021.
 • Fredag 20 augusti 2021.
 • Måndag 1 november 2021.
 • Fredag 17 juni 2022.

Tidigare stängningsdagar höstterminen 2021

 • Måndag 30 augusti 2021.
 • Måndag 27 september 2021.
 • Måndag 25 oktober 2021.
 • Måndag 22 november 2021.

Tidigare stängningsdagar vårterminen 2022

 • Måndag 17 januari 2022.
 • Måndag 14 februari 2022.
 • Måndag 14 mars 2022.
 • Måndag 20 april 2022.
 • Måndag 11 maj 2022.
 • Måndag 9 juni 2022.

Kontakt

Besöksadress

Sikvägen 11, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!