Bullerbyn pedagogisk omsorg

Bullerbyn är en nystartad pedagogisk omsorg med miljö-/ekoprofil i västra Lillån med plats för cirka fem barn. Vi samarbetar med annan pedagogisk omsorg samt Parkleken Örebro för att ge barnen tillgång till fler lekkamrater, samtidigt som tryggheten finns i den lilla gruppen som bas. Dagbarnvårdaren har pedagogisk högskoleutbildning och specialpedagogisk kompetens.

Bullerbyn pedagogisk omsorg

Inriktningar

Vi tror att barn lär bäst när deras grundläggande behov av anknytning, trygghet och omvårdnad är uppfyllda. Vi arbetar med relationen i centrum och den lilla gruppen som en trygg utgångspunkt för barnens lärande och utveckling.

Bullerbyn har en utpräglad miljö-/ekoprofil vilket avspeglar sig både i mat, material och arbetssätt. Hos oss är all mat, alla rengöringsmedel, alla inredningsmaterial och givetvis alla leksaker noga utvalda för att vara så miljövänliga och hälsosamma som möjligt.

Verksamheten kännetecknas av mycket utevistelse med regelbunda besök i skog, naturreservat och lantgård. Vi arbetar bland annat med miljöprogrammet ”Grön Flagg” samt har egna odlingar och höns. Skapande verksamhet, sång och musik har också en given plats hos oss.

Mat

All mat lagas från grunden. Vi använder alltid ekologiska råvaror och mat fri från onödiga tillsatser. Importerat kött samt mat från plåtkonserv (bpa) serveras aldrig hos oss. Vi undviker plast och teflon i matlagningen.

Övrigt

Pedagogen kan kommunicera på teckenspråk med föräldrar som önskar detta.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Grytängsvägen 8, Örebro.

Telefonnummer

072-181 50 03.

Senast uppdaterad: 10 november 2017
Publicerad: 10 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?