Blåmesen

Förskolan Blåmesen ligger granne med Hagaskolan i Oxhagen. Vi har nära till Varbergaskogen och fina lekparker.

Blåmesen

Avdelningar

Blåmesen består av sex avdelningar som är uppdelade i yngre barn 1–3 år och äldre barn 3–5 år. Vi samarbetar över avdelningarna för att pedagogerna ska få möjlighet till reflektions‑ och planeringstid.

Inriktningar

Vårt främsta fokus ligger på språk. Språkutveckling sker i naturliga sammanhang under hela dagen och vi pedagoger har en stor och viktig roll som ”språkmotorer”. Vi hjälper barnen att sätta ord på det de gör och tar varje tillfälle i akt att utmana barnen språkligt.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation. Att lyssna på barnen och observera deras lek ger oss pedagoger en riktning i vårt arbete och ger barnen inflytande och delaktighet i verksamheten.

Vi ser till att barnen har en stimulerande miljö som är utmanande och lockar till utforskande och lek.

Vi arbetar med ICDP, vägledande samspel, för att bygga trygghet och stärka barnens självkänsla och lärande.

Mat

Förskolan har ett eget tillagningskök och vårt mål är att laga mat från grunden. Vi använder i möjligaste mån ekologiska och närproducerade råvaror och följer Örebros kommuns direktiv runt mat och matlagning.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Blåmesvägen 3, Örebro.

Telefonnummer

Expedition, 019-21 22 21, 070-253 22 00.

Blåsfisken, 019-21 22 22.

Bläckfisken, 019-21 22 09.

Korallen, 019-21 22 02.

Pärlan, 019-21 22 04.

Sköldpaddan, 019-21 22 25.

Snäckan, 019-21 22 03.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 10 november 2017
Publicerad: 6 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?