Bergagård

Bergagårds förskola hör till Lundby förskoleområde och ligger centralt placerad i Lundby.

Bergagård förskola

Avdelningar

Bergagård har tre avdelningar: Flugan för barn 1–2 år, Humlan för barn 2–4 år och Fjärilen för barn 4–6 år.

Inriktningar

Bergagård har en inbjudande miljö såväl inne som ute. Gården är stor med både skog, kulle, odlingslådor och härliga lekytor och inspirerar till att arbeta med naturvetenskap och teknik. Tillsammans med barnen utforskar vi naturen året runt både på gården, i den välbesökta skogen i närheten och inomhus i ateljén med skapande eller undersökningar med till exempel digitala hjälpmedel.

Lundby förskolors verksamhetsidé och värdegrund är att:

  • Vi ska skapa en trygg miljö, som är föränderlig och som utgår från varje barns behov och utveckling. Vi erbjuder en förskola där allas lika värde står i fokus.
  • Vi utgår från barnens intresse och nyfikenhet och utforskar tillsammans med dem i deras lärande. Verksamheten ska vara lustfylld, meningsskapande och lärorik. Leken ska ha stor betydelse i lärandet.
  • Barnen ges möjlighet att vara delaktiga och påverka sin vardag i förskolan.
  • Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet.

Övningsförskola

Lundby förskolor är tillsammans med Vivalla förskolor övningsförskolor i ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Mat

Den mat som serveras tillagas på plats av förskolans kock som följer kommunens riktlinjer för ekologisk och klimatsmart mat.

Måltider i skolor och förskolor.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Mineralgatan 1, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!