Bergagård

Förskolan ligger i Lundby, i de nordvästra delarna av Örebro.

Bergagård förskola

Avdelningar

Förskolan har plats för 55 barn i åldrarna 1-5 år. Vi har organiserat avdelningarna så att miljön växer med barnen. I år, läsåret 17/18 går 1-2åringarna på Flugan, 2-3åringarna på Humlan och 4-5åringarna på Fjärilen. Miljön förändras utifrån barnens utveckling, intressen och behov.

Inriktningar

På Bergagård vill vi att utforskande och lärande ska gå hand i hand. Vistelsen på förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik samt lägga grunden till ett livslångt lärande. Barnen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga och vara delaktiga och ha inflytande över sin vardag på förskolan. Vi vill tillsammans med barnen skapa och bevara ett öppet och positivt klimat där ömsesidig respekt råder.

Förskolan har en utomhusmiljö som inspirerar till att arbeta med naturvetenskap och teknik. Tillsammans med barnen utforskar vi naturen året runt både på gården och i skogen.

Lundby förskolors verksamhetsidé och vision

Vi erbjuder en förskola där allas lika värde står i fokus. Vi skapar en trygg miljö som är föränderlig och utgår från varje barns behov och utveckling. Verksamheten ska vara lustfylld, meningsskapande och lärorik, där leken har stor betydelse. Vi utgår från barnens intresse och nyfikenhet och utforskar tillsammans med dem i deras lärande. Barnen ges möjlighet till att vara delaktiga och påverka sin vardag på förskolan. Allt detta lägger grunden för det livslånga lärandet och barnen ska när de lämnar förskolan känna:

  • Jag vill.
  • Jag kan.
  • Jag är mitt bästa jag.

Mat

Förskolan har ett eget tillagningskök där vår kock lagar mat till oss varje dag.

Måltider i skolor och förskolor.

Besöksadress

Mineralgatan 1, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad: 24 september 2019
Publicerad: 6 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?