Backagården

Backagårdens förskola är centralt placerad i Stora Mellösa, som ligger i Östernärke cirka två mil utanför Örebro. Förskolan har sex avdelningar: Bullerbyn, Lönneberga, Mattisborgen, Junibacken, Körsbärsdalen och Hoppetossa.

Backagården

I förskolans huvudbyggnad finns avdelningarna Junibacken, Körsbärsdalen och Hoppetossa. Vi har en fin utemiljö med stor gård, som erbjuder barnen olika aktiviteter och lekmiljöer. Gården delas av i två mindre gårdar för att skapa trygghet för barnen. På gården finns även en paviljong med avdelningen Mattisborgen.

Två av förskolans avdelningar, Bullerbyn och Lönneberga finns i två ombyggda klassrum i Stora Mellösa skola, som är granne med förskolan. Klassrummen är ombyggda och anpassade för förskoleverksamhet och har en egen gård i anslutning till skola. Förskolan har tillgång till skolans gymnastiksal.

Avdelningar

Förskolan består av sex avdelningar med barn i åldersindelade barngrupper.

Inriktningar

Förskolans läroplan (Lpfö 98/2016) ligger till grund för hela vår verksamhet.

Tillsammans med barn och vårdnadshavare arbetar vi för att skapa en trygg vardag för barnen. Barnens nyfikenhet, glädje och lust att lära ska prägla förskolans verksamhet.

Vi arbetar med att utveckla projekt­inriktat och utforskande arbets­sätt i förskolan. Det ger förutsättningar att tillvarata barnens nyfikenhet och fånga deras intressen, behov, aktiviteter/lek och relationer i olika projekt. Vi vuxna ska vara lyhörda, närvarande och medforskande tillsammans med barnen. Vi använder oss av arbets­materialet "Från start till mål – ett pedagogiskt verktyg för systematiskt kvalitetsarbete" (Helene Youston, Gunilla Bergström).

Verksamheten på Backagårdens förskola värdesätter barnens lek. Barnen bearbetar händelser och upptäckter i sina liv. Genom leken utvecklas barnets fantasi, kreativitet, empati, turtagning, sitt språk och sin förmåga att kommunicera.

Unikum är ett digitalt hjälpmedel där vi dokumenterar och kommunicerar vår verksamhet. Barnets vårdnads­havare får inblick i förskolans verksamhet och i barnets utveckling. Vårdnads­havare kan reflektera tillsammans med sitt barn om vad de utforskar och utvecklar på förskolan.

Mat

Förskolan har eget tillagningskök där maten tillagas från grunden och strävar efter att använda så många ekologiska råvaror som möjligt.

Måltider i skolor och förskolor.

Besöksadress

Almsvägen 10–12, Stora Mellösa.

Telefonnummer

  • Bullerbyn: 019–21 59 74 alt. 076–551 19 00.
  • Lönneberga: 019–21 59 78 alt. 076–496 82 90.
  • Mattisborgen: 019–21 59 91 alt. 076–551 32 85.
  • Junibacken: 019–21 59 79 alt. 076–551 19 03.
  • Körsbärsdalen: 019–21 59 81 alt. 076–551 19 05.
  • Hoppetossa: 019–21 59 77 alt. 076–551 19 01.
  • Rektor Denice Östman: 019–21 58 91, 070–669 55 72, denice.ostman@orebro.se

E-post

backagarden.forskola@orebro.se

Senast uppdaterad: 11 februari 2020
Publicerad: 6 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?