Backagården

Backagårdens förskola är centralt placerad i Stora Mellösa, cirka två mil utanför Örebro. Förskolan består av tre avdelningar och kan erbjuda en fin utemiljö som inspirerar barnen till olika aktiviteter och lekar.

Backagården

Avdelningar

Förskolan består av tre avdelningar. Hoppetossa 1–3 år, Körsbärsdalen 1–3 år, Saltkråkan 3–5 år.

Inriktningar

Förskolans läroplan (Lpfö 2018) ligger till grund för hela vår verksamhet.

Tillsammans med barn och vårdnadshavare arbetar vi för att skapa en trygg vardag för barnen. Barnens nyfikenhet, glädje och lust att lära ska prägla förskolans verksamhet.

Vi arbetar med att utveckla projekt­inriktat och utforskande arbets­sätt i förskolan. Det ger förutsättningar att tillvarata barnens nyfikenhet och fånga deras intressen, behov, aktiviteter/lek och relationer i olika projekt. Vi vuxna ska vara lyhörda, närvarande och medforskande tillsammans med barnen. Vi använder oss av arbets­materialet "Från start till mål – ett pedagogiskt verktyg för systematiskt kvalitetsarbete" (Helene Youston, Gunilla Bergström).

Verksamheten på Backagårdens förskola värdesätter barnens lek. Barnen bearbetar händelser och upptäckter i sina liv. Genom leken utvecklas barnets fantasi, kreativitet, empati, turtagning, sitt språk och sin förmåga att kommunicera.

Unikum är ett digitalt hjälpmedel där vi dokumenterar och kommunicerar vår verksamhet. Barnets vårdnads­havare får inblick i förskolans verksamhet och i barnets utveckling. Vårdnads­havare kan reflektera tillsammans med sitt barn om vad de utforskar och utvecklar på förskolan.

Mat

​Förskolan har ett mottagningskök och maten tillagas på Stora Mellösas skolas restaurangkök.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Almsvägen 10–12, Stora Mellösa.

Telefonnummer

E-post

backagarden.forskola@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?