Askers förskola

Askers förskola ligger i anslutning till Askers skola. Förskolan har nära till naturen, såsom skog och naturreservat, vilket ger goda förutsättningar till pedagogisk lek utomhus. På skolgården finns även tillgång till gymnastiksal och pulkabackar vintertid.

Askers förskola

Avdelningar

Förskolan består av tre avdelningar:

  • Lingonet 1–3-årsavdelning
  • Hallonet 4–5-årsavdelning
  • Blåbäret 1–3-årsavdelning.

Avdelningarna har ett gott samarbete som gynnar barnen då vi som personal känner alla barnen väl.

Inriktningar

Personalen har genomgått en utbildning i ICDP (International Child Development programmes). ICDP är ett sätt att möta barnen med lyhördhet och samspel. Vi ser och utgår ifrån barnens behov, känslor och önskningar,

Den fria leken är något vi lägger väldigt stor vikt vid, både ute- och innelek. I leken utvecklar barnen fantasi, turtagande, kreativitet, empati och mycket mer. Vi prioriterar barnens inflytande och delaktighet, men vi har samtidigt en tydlig struktur då det skapar trygghet hos barnen.

Mat

Askers förskola har eget tillagningskök med utbildad kock. Vi tänker både ekologiskt och på att minska användandet av söta produkter.

Måltider i skolor och förskolor.

Besöksadress

Askers Kyrkväg 4, Odensbacken.

Telefonnummer

  • Blåbäret, 076–551 46 27.
  • Hallonet, 076–551 19 06.
  • Lingonet, 076–551 19 07.
  • Rektor Katrin Willander, 070–669 55 32, katrin.willander@orebro.se
Senast uppdaterad: 11 februari 2020
Publicerad: 6 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?