Apelgården

På förskolan Apelgården i Vivalla tar vi tillvara allas kulturer. För oss är olikheter en tillgång i vårt pedagogiska arbete, vilket leder till ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt gentemot varandra. Vi är väldigt stolta över vår utemiljö, den är väldigt blandad med både gräsmatta, lekytor och ett skogsparti där barnen inspireras till lärande. Vi ser samarbete mellan avdelningar som något positivt. Vi har våra avdelningar, men barnen har tillgång till hela förskolans lokaler och material.

Apelgården

Avdelningar

Apelgården har två avdelningar:

  • Lammet, 1–3 år
  • Älgen, 3–5 år.

Inriktningar

Vår miljö är föränderlig och utformas utifrån barnens intressen. Den ska locka till lek och lärande.

Vårt pedagogiska arbete bygger även det på barns intressen och nyfikenhet, utifrån detta arbetar vi sedan med olika projekt där barns lärande är i fokus. Vi arbetar med alla delar ur läroplanen, men vårt fokusområde är språk och kommunikation och trygghet.

Varje vår anordnas vår traditionsenliga Vårfest där vi umgås, fikar och tackar av 6-åringarna som ska börja skolan.

Mat

Vår mat tillagas i Vivallaskolans kök, som lagar maten från grunden med hög andel ekologiska råvaror och undviker tillsatser. De vill bidra till en hållbar utveckling, ett bra klimat och en bra framtid för våra barn. Vivallaköket är KRAV-certifierade och följer Livsmedelsverkets råd om bra mat i förskolan och skolan, att barn och elever serveras näringsriktiga måltider.

På Apelgården arbetar ett restaurangbiträde, som serverar måltiderna.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Poesigatan 11, Örebro.

Telefonnummer

Lammet, 019-21 28 46.

Älgen, 019-21 28 35.

E-post

apelgarden.forskola@orebro.se

Förskolechef

Senast uppdaterad: 10 november 2017
Publicerad: 6 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?