Almgården

Almgårdens förskola ligger i utkanten i norra delen av Vivalla, nära Lundby­­skogen. Vi har stora grön­områden och nya lek­platser i närheten av förskolan. Almgården är en mindre förskola där barn i behov av särskilt stöd är inkluderade i verksam­heten. På förskolan arbetar barn­skötare, förskol­lärare, restaurang­­biträde och social­pedagog.

Almgården

Avdelningar

Almgården har två hemvister:

  • Hasselmusen, 1–6 år
  • Gullvivan, 1–6 år.

Inriktningar

Almgården arbetar utifrån ett medvetet professionellt förhållnings­sätt genom vägledande samspel/ICDP. Verksamhetens röda tråd är kommunikation utifrån varje barns olika sätt att kommunicera. Fokus ligger på att stärka barnens själv­känsla och delaktighet. Barnens behov och intressen utvecklar och utformar lärande­miljön på förskolan. Förskolan har platser för barn i behov av stöd inkluderade i verksamheten. Pedagogerna arbetar med AKK (alternativ kompletterande kommunikation) utifrån en tydlig­görande och strukturerad pedagogik.

Vi arbetar utifrån ett projekt­inriktat arbets­sätt och projekten skapas tillsammans med barnen där alla olika uttrycks­former får ta plats – sång, musik, dans, skapande, matematik, konstruktion samt natur­kunskap med mera. Att ha roligt samtidigt som vi lär oss nya saker är en självklarhet på Almgården!

Mat

Vår mat tillagas i Vivallaskolans kök, som lagar maten från grunden med hög andel ekologiska råvaror och undviker tillsatser. De vill bidra till en hållbar utveckling, ett bra klimat och en bra framtid för våra barn. Vivallaköket är KRAV-certifierade och följer Livsmedelsverkets råd om bra mat i förskolan och skolan, att barn och elever serveras näringsriktiga måltider.

På Almgården arbetar ett restaurangbiträde, som serverar måltiderna. Vid måltider använder vi oss av Sapere-metoden, vilket innebär att vi upplever mat med alla sinnen.

Måltider i skolor och förskolor.

Besöksadress

Versgatan 14, Örebro.

Telefonnummer

  • Hasselmusen, 019–21 25 18.
  • Gullvivan, 019–21 24 59.
  • Rektor Maria Rögardt, 019–21 24 65, maria.rogardt@orebro.se

E-post

almgarden.forskola@orebro.se

Senast uppdaterad: 11 februari 2020
Publicerad: 6 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?