Almgården

Almgårdens förskola ligger i utkanten i norra delen av Vivalla, nära Lundby­skogen. Området har totalrenoverats och snart får vi nya grön­områden och lekplatser i närheten av förskolan. Almgården är en mindre förskola där barn och pedagoger använder den pedagogiska miljön gemensamt. På förskolan arbetar barnskötare, förskollärare, restaurang­biträde och socialpedagog.

Almgården

Avdelningar

Almgården har två hemvister:

  • Hasselmusen, 1–6 år
  • Gullvivan, 1–6 år.

Inriktningar

Almgården arbetar utifrån ett medvetet professionellt förhållningssätt genom vägledande samspel/ICDP. Verksamhetens röda tråd är kommunikation utifrån varje barns olika sätt att kommunicera. Fokus ligger på att stärka barnens självkänsla och delaktighet. Barnens behov och intressen utvecklar och utformar lärandemiljön på förskolan. Förskolan har platser för barn i behov av stöd inkluderade i verksamheten. Pedagogerna arbetar med AKK (alternativ kompletterande kommunikation) utifrån en tydliggörande och strukturerad pedagogik.

Mat

Vår mat tillagas i Vivallaskolans kök, som lagar maten från grunden med hög andel ekologiska råvaror och undviker tillsatser. De vill bidra till en hållbar utveckling, ett bra klimat och en bra framtid för våra barn. Vivallaköket är KRAV-certifierade och följer Livsmedelsverkets råd om bra mat i förskolan och skolan, att barn och elever serveras näringsriktiga måltider.

På Almgården arbetar ett restaurangbiträde, som serverar måltiderna. Vid måltider använder vi oss av Sapere-metoden, vilket innebär att vi upplever mat med alla sinnen.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Versgatan 14, Örebro.

Telefonnummer

Hasselmusen, 019-21 25 18.

Gullvivan, 019-21 24 59.

E-post

almgarden.forskola@orebro.se

Förskolechef

Senast uppdaterad: 10 november 2017
Publicerad: 6 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?