Almby förskola

Förskolan är belägen i Almby som ligger på öster i Örebro. Vi har en fin utemiljö, med en stor gård där barnen har många möjligheter till olika aktiviteter.

Almby förskola

Avdelningar

Almby förskola har fem avdelningar, med barn i ålder 1–5 år. Här finns cirka 90 barn och 18 anställda.

Inriktningar

Vårt arbete utgår från Läroplan för förskolan (Lpfö 98/ 2010) och vi lägger stor vikt vid att fånga barnens intressen, aktiviteter och relationer utifrån deras behov i projekt.

Förskolan arbetar med ICDP (vägledande samspel) och det kompetenta barnet. Vi strävar efter att tillsammans med barn och föräldrar skapa en förskola där trygghet, nyfikenhet, lust och glädje präglar verksamheten. Barnen ska ha ett reellt inflytande över sin vardag och barnens lek och intresse tas till vara.

Vi arbetar även med verktyget "Från start till mål" (FSTM). I förskolans läroplan står att verksamheten ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. FSTM hjälper pedagogerna att ta vara på detta. Det är ett enkelt verktyg för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation utifrån Barnkonventionen, aktuell forskning samt läroplanens riktlinjer. FSTM sätter barnet i fokus och ger stöd och struktur i den dagliga verksamheten. Det är ett processinriktat arbetssätt där personalen försöker se och förstå vad som pågår i verksamheten tillsammans med barnen, utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer.

Övningsförskola

Vi är övningsförskola i ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Mat

Förskolan har eget kök med kokerska som lagar maten.

Måltider i skolor och förskolor.

Studie– och tidigare stängningsdagar

För kompetensutveckling av personal och planering av verksamheten har vi studiedagar och dagar där vi stänger tidigare.

Studiedagar 2021

Fredag 29 januari.

Fredag 11 juni.

Tidigare stängningsdagar

Dessa dagar stänger vi kl. 15.45. Om du behöver omsorg för ditt barn vid något av dessa tillfällen, var vänlig kontakta rektor Jenny Eriksson. Kontaktuppgifter till Jenny finner du längre ner på denna sida.

Tidigare stängningsdagar vårterminen 2021

Måndag 11 januari.

Tisdag 9 februari.

Onsdag 10 mars.

Måndag 19 april.

Onsdag 12 maj.

Tisdag 8 juni.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

 

Kontakt

Besöksadress

Almgatan 20, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!