Adolfsbergsskolans förskola

Förskolan, som är en del i Intraprenad förskolor Adolfsberg, är helt nyrenoverad och även tillbyggd. Adolfsbergsskolans förskola är kommunal.

Stort grönområde med gul träbyggnad

Vi har en stor gård med en miljö som inspirerar till lek och lärande och som hela tiden utvecklas. Vi har även nära till Sommarroskogen, olika grönområden och lekparker.

Avdelningar

Vi har sju avdelningar, alla med plats för 18 barn i åldern 1–6 år.

Inriktningar

Vi arbetar utifrån vår vision ”Genom möten lär vi för framtiden”. Tre viktiga ledord som framtagits ur visionen för oss är trygghet, kommunikation och lärande.

Vår verksamhet utgår ifrån barnens intresse, tankar och behov med inspiration och ledning av oss pedagoger.

Vi vill kännetecknas av ett salutogent förhållningssätt som genomsyras av att arbeta processinriktat och utforskande. För att synliggöra vad vi gör, hur vi ska arbeta vidare och varför, arbetar vi med pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen.

Mat

Vår mat tillagas i Adolfsbergsskolans kök. Maten lagas efter Örebro kommuns policy när det gäller klimatsmart mat och tillagas av en hög andel ekologiska råvaror.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Halltorpsvägen 9–11, Örebro.

Telefonnummer

E-post

adolfsbergsskolan.forskola@orebro.se

Lämna klagomål

Vill du lämna klagomål på vår verksamhet är du välkommen att prata med oss på förskolan. Du kan även ringa eller mejla.

Mer information om vem som hanterar klagomål och vad du kan göra.

Senast uppdaterad:
Publicerad: