Adolfsbergsskolans förskola

Förskolan, som är en del i Intraprenad förskolor Adolfsberg, är helt nyrenoverad och även tillbyggd.

Adolfsbergsskolans förskola

Vi har en stor gård med en miljö som inspirerar till lek och lärande och som hela tiden utvecklas. Vi har även nära till Sommarroskogen, olika grönområden och lekparker.

Avdelningar

Vi har åtta avdelningar, alla med plats för 18 barn i åldern 1–6 år.

Inriktningar

Vi arbetar utifrån vår vision ”Genom möten lär vi för framtiden”. Tre viktiga ledord som framtagits ur visionen för oss är trygghet, kommunikation och lärande.

Vår verksamhet utgår ifrån barnens intresse, tankar och behov med inspiration och ledning av oss pedagoger.

Vi vill kännetecknas av ett salutogent förhållningssätt som genomsyras av att arbeta processinriktat och utforskande. För att synliggöra vad vi gör, hur vi ska arbeta vidare och varför, arbetar vi med pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen.

Mat

Vår mat tillagas i Adolfsbergsskolans kök. Maten lagas efter Örebro kommuns policy när det gäller klimatsmart mat och tillagas av en hög andel ekologiska råvaror.

Måltider i skolor och förskolor.

Besöksadress

Halltorpsvägen 9–11, Örebro.

Telefonnummer

 • Blåklockan, 019-21 24 07.
 • Blåsippan, 019-21 24 09.
 • Gullvivan, 019-21 24 05.
 • Prästkragen, 019-21 24 12.
 • Smörblomman, 019-21 24 73.
 • Solrosen, 019-21 24 75.
 • Tussilagon, 019-21 24 10.
 • Vallmon, 019-21 24 08.
 • Rektor Anna-Lena Åkerberg, 019-21 20 81,
  anna-lena.akerberg@orebro.se

E-post

adolfsbergsskolan.forskola@orebro.se

Senast uppdaterad: 11 februari 2020
Publicerad: 6 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?