Allégården

Allégårdens förskola ligger på Söder i Örebro, vid Drottninggatans slut. Närheten till stadsbiblioteket, parker och citys stora utbud ger oss goda möjligheter till utforskande i närmiljön! Vi har ett nära samarbete med Kristinaskolans förskola, dit barnen överinskolas när de blir cirka 3 år.

Allégården

Avdelningar

På vår förskola går barn i åldrarna 1–3 år. Vi är en mindre förskola, med två avdelningar:

  • Solen, 1–2 år
  • Månen, 2–3 år.

Vi har även ett gemensamt torg för båda avdelningarna, som vi möts på flera gånger under dagen. På vår förskola har vi ett öppet klimat där samarbete är i fokus. För oss är det viktigt att lära känna alla barn samt dela med oss av våra olika kompetenser.

Inriktningar

Allégårdens förskola ska vara en demokratiskt mötesplats där alla barn och vuxna ska få vara sitt bästa jag.

Vi vill skapa en trygg, rolig och utvecklande verksamhet för yngre barn. På vår förskola arbetar vi projektinriktat. Detta innebär att vi utgår från barnens intressen där vi pedagoger är medforskare i barnens lärande.

Våra miljöer på förskolan är skapade utifrån barnens intressen. Vi strävar efter att ha inspirerande lärmiljöer där vi utmanar barnen till utforskande och lärande. Våra miljöer är föränderliga över tiden och styrs utifrån barnen.

Mat

Vi har en gemensam matsal där vi äter avdelningsvis, samt eget kök där vår kock lagar god, hälsosam och ekologisk mat.

Måltider i skolor och förskolor.

Besöksadress

Södra allén 15, Örebro.

Telefonnummer

  • Månen, 019-21 31 68.
  • Solen, 019-21 31 69.
  • Kök/kontor, 019-21 31 67.
Senast uppdaterad: 20 juni 2019
Publicerad: 23 augusti 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?