Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsa åk F-6

På Olaus Petriskolan arbetar vi för att skapa en god lärandemiljö för varje elevs kunskapsutveckling och personliga utveckling. Vi arbetar för en skola för alla, och därför kan verksamheten inte utformas lika för alla elever.
De elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd för sin utveckling ska få det. Detta stöd ska i första hand ges inom den klass eleven tillhör. Stödet ska utformas med hänsyn till elevens egna behov och förutsättningar. .

Vår elevhälsa består av:
- Elevhälsoteamet
- Skolhälsan
- Trygghetsteamet
- Trygghetskedjan

Kontaktinformation

Namn:

Telefonnr:

Mailadress:

Specialpedagog Anna-Karin Österling åk F-6

019-212329


Kurator Anna Lindgren

019-214314


Skolsköterska Tina Eriksson

019-212497


Skolläkare Åsa BorulfSkolpsykolog Maria Hjälm

019-212248


Speciallärare Håkan FribergStudie- o Yrkesvägledare F-6 Anna Rosmark tjl 19/20

019-212493


Modersmål/Studiehandledning Muna AhmedDela:

17 december 2019 • 10.04

Olaus Petriskolan  | Besöksadress: Mäster Larsgatan 1 | Postadress: Box 313 30, 701 35 Örebro
Leveransadress: Hovstavägen 2, 703 67 Örebro
E-post: opskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 23 70 | Fax: 019 - 21 23 73
Örebro kommuns webbplats
Olaus Petriskolan