Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Skol

hälsan

Välkommen till skolhälsan!

Du och ditt barn kan träffa skolsköterskan på vår skola eller via telefon. Tid hos skolläkaren bokar ni via skolsköterskan.

Det här är skolhälsovården

FN:s barnkonvention sätter barnets bästa i första hand, det gör även vi på skolhälsovården.

Enligt skollagen ska alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet ha tillgång till skolhälsovård, det vill säga skolsköterska och skolläkare.

Uppdraget är att följa elevernas utveckling, arbeta för en god hälsa, en god arbetsmiljö och bra levnadsvanor. Skolhälsovården arbetar främst förebyggande genom att ge råd och stöd kring sådant som påverkar hälsan.

Skolhälsovården ingår i barn- och elevhälsan där det också finns tillgång till specialpedagog, kurator och psykolog.

Skolhälsovårdsmottagningen

Till våra skolhälsovårdsmottagningar är elever välkomna utifrån sina behov. Vi kan erbjuda samtal och rådgivning. Vi kan också erbjuda enklare sjukvård och hänvisa vidare vid behov.


Vad innehåller ett hälsobesök?

De hälsobesök som eleverna gör hos skolsköterskan och skolläkaren är en viktig del i det förebyggande hälso-arbetet.

Besöken görs i förskoleklass, skolår 2, 4, 7 och år 1 på gymnasiet. Besöken innehåller bland annat vägning, mätning, synundersökning och ryggkontroll men ser lite olika ut beroende på elevens ålder.

Vaccinationer erbjuds under skolår 2 och för flickor även i skolår 6.

Ett hälsosamtal ingår i hälsobesöket. Då tar vi upp hälsofrågor som är viktiga för eleven själv. Tillsammans pratar vi då om tex kost, sexualitet, motion, samlevnad, sömn, relationer, tobak, skolsituation och/eller alkohol.

Vi har tystnadsplikt!

Dela:

6 november 2018 • 13.55

Kontakt

Skolsköterskor:  

Lena Hjelmqvist

Telefon: 019-212897

E-post: lena.hjelmqvist@orebro.se

Tina Eriksson   

Telefon: 019-212497

E-post: tina.eriksson@orebro.se

Skolläkare:
Åsa Borulf (kontaktas/bokas genom skolsköterskorna)

**************

Information

Info om skolhälsan i Örebro

                     

Info om barns rättigheter:

sjuksköterska
Olaus Petriskolan  | Besöksadress: Mäster Larsgatan 1 | Postadress: Box 313 30, 701 35 Örebro
Leveransadress: Hovstavägen 2, 703 67 Örebro
E-post: opskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 23 70 | Fax: 019 - 21 23 73
Örebro kommuns webbplats
Olaus Petriskolan