Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsoteamet

Här på skolan finns en arbetsgång för att uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd.

1. Arbetslaget är den naturliga enheten där arbetet sker. På arbetslagets träffar diskuteras det pedagogiska arbetet. Det gäller både enskilda elever och grupper. Som stöd till arbetslaget finns specialpedagoger.

2. Rektor och specialpedagog träffar varje arbetslag en gång i månaden för att diskutera elevhälsan i laget, elevhälsosträff. Vårdnadshavare kontaktas för samtycke om det rör enskild elev.   

3. Vid behov ansvarar rektor och specialpedagog  för att föra frågan vidare till Barn- och elevhälsoteamet. I Barn- och elevhälsoteamet ingår olika kompetenser: pedagogisk, medicinsk, psykologisk och social

Hela Barn-och elevhälsoteamet träffas regelbundet, en gång i månaden, tillsammans med rektorerna. Här sker samråd och samordning av eventuella insatser. För att säkerställa att vi så snabbt som möjligt uppmärksammar elevers olika behov så träffas rektor och specialpedagog varje vecka.

Barn- och elevhälsoteam ska vara en resurs
- i det främjande och förebyggande arbetet på organisations, grupp och individnivå.
- i arbetet med att utveckla och anpassa lärandemiljöerna till barn och ungdomars behov.
- i arbetet med utvecklingsfrågor, uppföljning och utvärdering.
- för skolornas kompetensutveckling.

Dessutom:
- Barn- och elevhälsoteam arbetar med konsultation/handledning.
- Barn- och elevhälsoteam kan vara ett stöd i arbetet med åtgärdsprogram.

Dela:

6 november 2018 • 11.34

Barn- och elevhälsoteamets särskilda uppdrag


Barn- och elevhälsoteamets arbete handlar om att främja hälsa hos alla barn och
ungdomar men bör ha fokus på barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd och
hjälp för sitt lärande.
möte
Olaus Petriskolan  | Besöksadress: Mäster Larsgatan 1 | Postadress: Box 313 30, 701 35 Örebro
Leveransadress: Hovstavägen 2, 703 67 Örebro
E-post: opskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 23 70 | Fax: 019 - 21 23 73
Örebro kommuns webbplats
Olaus Petriskolan