Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Nationella prov

Nationella prov genomförs i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan samt i vissa kurser på gymnasial nivå.

Syftet med de nationella proven är i första hand att bidra till en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, samt ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå. 

De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras. Proven ska även bidra till att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna samt en ökad måluppfyllelse för eleverna. (Informationen ovan citerat från: http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstodlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster )

På skolverkets hemsida: http://www.skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du hitta mer information om de nationella provenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där går det även att hitta provdatum för de nationella proven i grundskolan.

Det finns även lite gamla nationella prov som man kan träna och även rätta sig själv om man vill prova lite. Du hittar proven på:

http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/alla-nationella-prov-i-skolan/gamla-nationella-prov-1.218172länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela:

9 november 2016 • 13.39

skriva
Olaus Petriskolan  | Besöksadress: Mäster Larsgatan 1 | Postadress: Box 313 30, 701 35 Örebro
Leveransadress: Hovstavägen 2, 703 67 Örebro
E-post: opskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 23 70 | Fax: 019 - 21 23 73
Örebro kommuns webbplats
Olaus Petriskolan