Navet
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Arbetssätt

Navets prioriterade områden för utveckling och lärande

För att skolan hela tiden ska utvecklas är det viktigt att vi i personalgruppen ständigt lär nytt samtidigt som vi fördjupar och omvärderar våra tidigare lärdomar. Det här läsåret har vi som personalgrupp valt att fördjupa oss extra i två utvecklingsområden, värdegrund och metoder för kvalité i undervisning.

Värdegrund

Vår värdegrund bygger på vår övergripande vision Tillsammans lyckas vi. Det innebär att alla på skolan är viktiga och att vi bidrar till varandras lärande och trivsel. Våra värdeord som vi önskar ska genomsyra verksamheten är ärlighet, respekt, trygghet och ansvar.

Arbetet med värdegrundsarbete pågår hela tiden på skolan och det främjande och förebyggande arbetet är viktig förutsättning för trygghet, studiero och lärande. På samma sätt tror vi att och goda relationer till elever, vårdnadshavare och varandra är en viktig förutsättning för att vara framgångsrika i arbetet.

Vi i personalgruppen har under året fördjupat oss i värdegrundsbegreppet i syfte att öka vår förståelse och våra kunskaper kring detta och göra arbetet till allas angelägenhet.

Metoder för kvalité i undervisningen

Vi har under läsåret arbetat med flera lärprocesser i syfte att förbättra kvalitén i undervisningen. Den gemensamma nämnaren för dessa metoder är att på olika sätt anpassa undervisningen efter elevens behov. De metoder vi har arbetat extra med är IKT i undervisningen, SKA (Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt), kreativa undervisningsformer och utomhuspedagogik.

Skolans förstelärare har haft ett särskilt ansvar för att finnas som stöd och följa upp dessa lärprocesser.


 

 


Dela:

2019-05-20 13.29

Arbetssätt

Navet skola | Postadress: Box 31230, 701 35 Örebro | Besöksadress: Loftbodsgatan 1 | Karta
E-post: navet.skola@orebro.se | Tel: 019-21 47 00 | Fax: 019-21 47 21

Logotyp