Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Arbetssätt

På Hagaskolan satsar vi på:


IT

Hög teknologisk standard, datorer, iPad, smartboard.


Livskunskap

Kamratringar,värdegrund,måbrateam, rastkompisar.

Engelska

Schemalagd undervisning från skolår 1.

Svenska

Språkutveckling genom språket lyfterlänk till annan webbplats, modersmål, studiehandledning, introduktionsklass.

Matematik

Utveckling av matematisk förståelse, praktisk matematik.

Mångfald

Områdesutveckling, kulturmöten,

Heldagsomsorg

Fritidshem 6-12 år, samarbete förskola-skola med sommarverksamhet.


Dela:

9 december 2016 • 14.40

skolbarn
  • Vårt mål är att alla ska känna arbetsglädje och nå kunskapsmålen.
  • För att känna arbetsglädje tar alla ansvar.
  • Genom vägledande samspel och Social emotionell träning skapar vi en trygg miljö.
Hagaskolan | Besöksadress: Blåmesvägen 1 | Tel: 019 - 21 22 18 | Fax: 019 - 21 24 70
Örebro kommuns webbplats
Hagaskolan