Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Arbetssätt

För att alla barn ska ta till sig kunskap och nå de mål som finns uppsatta använder vi oss av olika metoder, eller olika pedagogiska verktyg.

Flexibelt lärande

"Flexibel skolgång" och "flexibelt lärande" innebär i korthet att vi sätter elevernas kunskapsutveckling i centrum istället för studietiden; vad eleverna gör och hur de arbetar för att nå målen är viktigare än att de gör det på en viss bestämd tid som är lika för alla. Denna utveckling är också politiskt beslutad och pågår gemensamt i hela Östernärke.

Vi arbetar med flexibelt lärande.

Eleverna i 1-3 har varsitt veckoschema där veckans arbete skrivs in på måndagen och utvärderas tillsammans med en vuxen på fredagen. I veckoschemat ingår sv, ma, eng men också No och So vissa veckor.

För barnen har det känts helt naturligt att man delas in efter vad man behöver arbeta med och vilken grupp man tillhör kan växla från gång till gång.

Vi utnyttjar personalens kompetens på ett bättre sätt nu än tidigare genom att byta barn med varandra, ändra gruppernas sammansättning, växla mellan små och stora elevgrupper. Vi arbetar med tex teman och Grön Flagg gemensamt hela skolan, men förstås på olika nivåer.

Varje barn har en IUP där läraren/mentorn följer barnets kunskapsutveckling i förhållande till kursplanerna.

Dela:

13 augusti 2018 • 14.06

Kilsmo skola | Adress: Vallvägen 1 , 715 95  Kilsmo
e-post: kilsmoskola@orebro.se | Tel: 019-21 10 00
Örebro kommuns webbplats
Kilsmo skola