Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Arbetssätt

För att alla barn ska ta till sig kunskap och nå de mål som finns uppsatta använder vi oss av olika metoder, eller olika pedagogiska verktyg.


Inblick i arbetslivet

För att stimulera till entreprenörskap bjuder vi in föreningar som får berätta om sin verksamhet. Vi gör även studiebesök på arbetsplatser och eleverna har även internprao och arbetsplatsprao där de får prova på hur det är att arbeta på en arbetsplats.


Temaarbete

När vi jobbar med ett tema innebär det att flera ämnen kan ingå i temaarbetet som pågår under en längre tid. I temaarbetet tränar sig eleverna på att samarbeta, planera sin tid, söka och sammanställa information och lösa problem, för att nämna några av de fördelar vi ser med tema som arbetsform.


Språkträning

I förskoleklasserna arbetar vi med språklig medvetenhet med hjälp av olika material.


Dela:

29 november 2016 • 13.31

Perioder

Vi har delat in läsåret i 6 perioder. Vi utvärderar hur vi använder våra elevstödjare under varje period och omfördelar resurserna vid behov, vi hoppas på detta sätt skapa större flexibilitet och ett bättre nyttjande av resurserna.

Norrbyskolan | Majorsgatan 7 | Box 313 40 | 701 35 Örebro
E-post: norrbyskolan@orebro.se | Fax: 019-21 23 64
Norrbyskolan