Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Arbetsmetoder

På Stureskolan arbetar vi med att utveckla arbetsmetoder och miljöer där elevernas nyfikenhet tas tillvara genom lek och rörelse. Vi uppmuntrar eleverna att ta eget ansvar för sitt lärande.

Individuell utvecklingsplan (IUP)

Alla elever i grundskolan har utvecklingssamtal minst en gång/läsår på Stureskolan har vi detta 1 gång/termin. Från årsskiftet 06-07 gäller också att elever i skolår 1-9 ska ha en egen skriftlig plan för hur de ska arbeta för att nå målen som finns i skolans kursplaner. Planen kallas individuell utvecklingsplan, IUP.
Läs mer om IUP här.länk till annan webbplats

Utvecklingsplanen ska skrivas av lärare, elev och vårdnadshavare som på utvecklingssamtalet tillsammans kommer fram till hur den ska se ut — den blir en slags grov sammanfattning av vad man pratar om på utvecklingssamtalet.

Skriftliga omdömen

Alla elever i åk 1-3 på Stureskolan får ett skriftligt omdöme en gång/termin. Där ska framgå hur eleven nått de fastställda kursmålen och barnets utvecklingsmöjligheter.Dela:

28 oktober 2016 • 14.23

Stureskolan | Besöksadress: Floragatan 3-5 | 702 13 Örebro
E-post: stureskolan@orebro.se | Tel: 019-21 31 58 | Fax: 019-21 31 40
Örebro kommuns webbplats
Stureskolan