Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Arbetsmetoder

På den här sidan berättar vi om vilka metoder vi använder i skolarbetet för att barnen ska lära sig så bra som möjligt utifrån sina individuella förutsättningar.

Flexibelt lärande

"Flexibel skolgång" och "flexibelt lärande" innebär i korthet att vi sätter elevernas kunskapsutveckling i centrum istället för studietiden; vad eleverna gör och hur de arbetar för att nå målen är viktigare än att de gör det på en viss bestämd tid som är lika för alla. Denna utveckling är också politiskt beslutad.

Temaarbete

Temaarbetet som har kommit igång denna termin är dinusarier för 1-2:an.

Skoldagbok

Skoldagboken är viktig för eleverna när det gäller att ta ansvar för sitt arbete och vad som ska hända i veckan. I slutet av veckan utvärderas vad eleven har lärt sig och vad som behöver utvecklas. Det är också en viktig kontakt mellan hem och skola.

Portfolio

Vi använder oss av portfolio. Det innebär att man dokumenterar det egna arbetet. På så sätt kan man följa den egna utvecklingen. Portfolion fungerar också som underlag vid utvecklingssamtalen när de individuella målen formuleras.

Dela:

28 november 2016 • 11.39

Hampetorps skola  | Sjömansvägen 1 | 715 93 Odensbacken
E-post: hampetorpsskola@orebro.se | Tel: 019 - 21 59 55 | Fax: 019 - 21 59 56
Örebro kommuns webbplats

Hampetorps skola