Sidhuvud
In English
|
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Grenen

Grenens arbetslag omfattar åk 6 samt 3-5 i särskolan med inriktning träningsskolan.

Åk 6
Jörgen Säteraas, lärare
Christina Örnebjär, lärare
Gustav Nordmark, resurs

Grenen 3-5
Karin Almstedt, lärare
Mattias Karlsson, resurs
Lennart Gustavsson, fritidspedagog
Paula Jörtsö, resurs

Fler som tillhör arbetslaget är:
Petter Rapp, musiklärare
Tomas Blåder, slöjdlärare
Lina Åkerfeldt, slöjdlärare

KONTAKT

Arbetslagsledare är Jörgen Säteraas.
jorgen.sateraas@orebro.se

Dela:

22 augusti 2019 • 09.52

Länk till Facebook
Länk till Instagram
Länk till Twitter
Länk till Periscope

Fritids stänger kl.16:00
för all personal konferens

  • Onsdag 2 oktober
  • Torsdag 14 november
  • Tisdag 17 december
  • Kolla in!
  • Sjukanmälan

Före kl. 08:00 på telefon, 019-21 31 45 eller sms,
076 551 33 56

Kontakta oss!

 

Grenens favoritlänkar

SVEASKOLAN | Box 313 10 | 701 35 ÖREBRO | SWEDEN | Besöksadress: Södra Allén 43
Tel.: 019 - 21 31 45 | Fax: 019- 21 35 45 | E-post: sveaskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Sveaskolan