Sidhuvudbild
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fritids

Vem får gå på fritidshemmen?

Fritidshemmen är till för de barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Barnen har rätt att vara på fritidshemmen under föräldrarnas arbets- eller studietid inklusive restiden till och från arbetet eller skola.

Fritidshemmens uppdrag

Fritidshemmen styrs av läroplanen för grundskolan (Lgr11). Fritidshemmen kompletterar skolan och ger barnen andra infallsvinklar till kunskap och erfarenheter.

Fritidshemmen erbjuder barnen en meningsfull fritid, där verksamheten är trygg, rolig och stimulerande och där lek och skapande får ett stort utrymme. Personalen förenar omsorg med pedagogik som stödjer barnens utveckling.


Dela:

2 juli 2014 • 11.31

Munins fritids

tfnr: 019-21 58 56

Odenskolan F-9 | Örebrovägen 27 | 715 31 Odensbacken
Tel: 019-21 00 00 | E-post: odenskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Odenskolan F-9