Sidhuvud
In English
|
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Barken

Barken omsluter vårt fina äppelträd.

De som arbetar där är specialpedagogerna Barbara Andersson och Lillemor Huononen, Lena Vennergrund lärare i svenska som andraspråk samt socialpedagog Magnus Elfving.

Barken har, tillsammans med rektor, det övergripande ansvaret för elever i behov av särskilt stöd samt för skolans elevhälsa.
För information om övriga i elevhälsoteamet se fliken elevhälsa.


KONTAKT

Lillemor Huononen, specialpedagog
lillemor.huononen@orebro.se

Barbara Andersson, specialpedagog
barbara.andersson@orebro.se

Magnus Elfving, socialpedagog
magnus.elfving@orebro.se

Lena Vennergrund, SVA-lärare
lena.vennergrund@orebro.se

Arbetslagsledare är Lillemor Huononen
Telefon: 019 21 24 14

Dela:

23 november 2017 • 14.14

Länk till Facebook
Länk till Instagram
Länk till Twitter
Länk till Periscope


Fritids stänger kl.16:00
för all personal konferens

  • Tisdag 17 december


  • Kolla in!
  • Sjukanmälan

Före kl. 08:00 på telefon, 019-21 31 45 eller sms,
076 551 33 56

Kontakta oss!

 

SVEASKOLAN | Box 313 10 | 701 35 ÖREBRO | SWEDEN | Besöksadress: Södra Allén 43
Tel.: 019 - 21 31 45 | Fax: 019- 21 35 45 | E-post: sveaskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Sveaskolan