Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Arbetsenhet 6 Klass 7C, 8C, 8D och 9C

Det här är C-laget

I arbetslag C arbetar klasserna tillsammans med sina mentorer, två i varje klass. Lärarnas arbetsrum ligger i direkt anslutning till arbetsenheten, vilket gör att vi arbetar nära eleverna. Det är till mentorerna du vänder dig till i första hand när du har frågor, men arbetslaget ansvarar gemensamt för alla elevers skoldag. Tillsammans med föräldrar har vi lärare det övergripande ansvaret för eleverna, men eleverna har själva ansvaret för sitt eget lärande. Vi vill även att föräldrar ska vara delaktiga och arbetar för en god föräldrakontakt.

I C-laget arbetar vi med:

- att skapa en lugn och trygg arbetsmiljö i klassrummen och i arbetsenheten

- mentorsgrupper, där varje elev träffar sin mentor för planering och uppföljning varje vecka.

- veckoplanering

- utvecklingssamtal hålls en gång / termin

- att hålla arbetsenheten fin och trivsam.

- ämnesövergripande projekt, där varje klass har minst ett projektområde/termin.

- Uggar: vid mentorsdagar arbetar vi ibland åldersblandat.

 

 

 

 

 

 

Namn

Klass/Ämne

E-post

Håkan Jonsson

Klass 7C - Ma, NO

hakan.jonsson@orebro.se

Lilianne Björk

Klass 7C - Eng, Idr

lilianne.bjork@orebro.se

Ingela Eriksson

Klass 8C - Sv, SO, Lagledare

ingela.eriksson@orebro.se

Christina Karlsson

Klass 8C - Bild

christina.l.karlsson@orebro.se

Jörgen Nilsson

Klass 9C - Teknik, Träslöjd, teknikprofil

jorgen.nilsson@orebro.se

Katja Kindgren

Klass 9C - Idr, SO

katja.kindgren@orebro.se

Stefan Alvbrant

Klass 8D - Mu, Mu-profil, Trygghetsteamet

stefan.alvbrant@orebro.se

Kristina Drageryd

Klass 8D, Ma, Fysik

kristina.drageryd@orebro.se

Luis Chirinos

Spanska

luis.chirinos@orebro.se

Pär Evertsson

Klass 9C - sv

par.evertsson@orebro.se

 

Olaus Petriskolan, Box 313 30, 701 35 ÖREBRO
tel 019-21 24 96, 21 23 70
Dela:

27 augusti 2018 • 12.13

Olaus Petriskolan  | Besöksadress: Mäster Larsgatan 1 | Postadress: Box 313 30, 701 35 Örebro
Leveransadress: Hovstavägen 2, 703 67 Örebro
E-post: opskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 23 70 | Fax: 019 - 21 23 73
Örebro kommuns webbplats
Olaus Petriskolan