Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Individuell utvecklingsplan

Från årsskiftet 2005/2006 gäller lagen om individuell utvecklingsplan (IUP). Den säger bland annat att elever i skolår 1-9 ska ha en egen skriftlig plan för hur de ska arbeta för att nå målen som finns i skolans kursplaner.

Den ska skrivas av lärare, elev och vårdnadshavare som på utvecklingssamtalet tillsammans kommer fram till vad som ska stå i elevens utvecklingsplan — den blir en slags grov sammanfattning av vad man pratar om på utvecklingssamtalet.

Ser framåt


Den individuella utvecklingsplanen ska se framåt. Det betyder att den inte ska beskriva hur eleven är just nu, eller hur han/hon har varit. Den ska inte heller innehålla omdömen från lärarna. Istället ska den ta upp sådant eleven behöver utveckla och arbeta med för att nå de mål som finns.

På nästa utvecklingssamtal ska man sedan göra en uppföljning av det man skrev i den förra IUP:n. Det innebär att det som skrivs ned ska var konkret och tydligt, och anknyta till kunskaps-kraven i läroplan och kursplaner.

Dela:

13 augusti 2013 • 09.23

Ervalla skola | Frövivägen 4 | 718 95 Ervalla
Tel: 019-28 12 16

Örebro kommuns webbplats
Ervalla skola