Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Arbetsformer

Delaktighet och eget ansvar

Vi arbetar aktivt för att öka elevernas delaktighet och ansvarstagande för det egna lärandet.

Nationella prov

Skolan använder de nationella proven, som ett medel för att hjälpa eleverna att uppnå läroplanens kunskapskrav. De nationella proven genomförs i ämnena svenska, engelska, matematik.

Matematik

Under läsåret 2015-2016 kommer skolans lärare att fortbilda sig med hjälp av matematiklyftet.

Språkträning

I förskoleklassen används svenskamaterialet "Trulle", ett material som på ett lekfullt sätt tränar och förbereder eleverna i läs - och skrivutveckling.

Dela:

28 september 2015 • 13.23

Vägledande samspel

(ICDPlänk till annan webbplats)

Vägledande samspel är en metod där vikten av det positiva samspelet uppmärksammas som en avgörande faktor för en god uppväxt för barn.

Specialpedagogen på skolan har varit handledare på skolan i arbetet med att sprida kunskaper om vägledande samspel.

Ervalla skola | Frövivägen 4 | 718 95 Ervalla
Tel: 019-21 35 21

Örebro kommuns webbplats
Ervalla skola