Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

       Välkommen till oss på 7-9

Mellringeskolan 7-9 leds av rektor Jan Almgren och biträdande rektor Marie Gustafsson. Verksamheten är uppdelad i tre arbetslag med ca 300 elever och 40 personal. På skolan har vi arbetat med profiler i många år och har ett välutformat koncept, just nu kan du välja mellan profilerna, musik, dans och fotboll. Vill du inte gå på en profil, kan du välja att ha exempelvis friluftsliv i vårt fina närområde.

Tvålärarmodell

Mellringeskolan 7-9 är först i Örebro kommun med att lansera tvålärarmodell i ämnena svenska, engelska, matematik, SO och NO. Det innebär i korthet att två ämneslärare tillsammans planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet i samtliga klasser inom ovan nämnda ämnen. Båda lärarna är gemensamt ansvariga för den verksamhet som bedrivs och även för den bedömning som görs. Detta säkerställer en god kvalitet på verksamheten,en bra arbetsro, större trygghet för eleverna samt en samsyn på bedömning. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse och att skapa en bra arbetsmiljö för såväl elever som lärare.

                            
 Ledighet

Vi ber dig som vårdnadshavare att noga överväga behovet av ledighet och förlägga semesterresor till loven. Klf/mentorn beviljar ledighet från skolarbetet för särskilda angelägenheter sammanlagt 10 dagar under ett läsår. Längre ledighet beviljas av rektor. Blanketten finns vid rektorsexpeditionen i röda huset eller kan skrivas ut på hemsidan. Elev som beviljats ledighet ska i samråd med läraren komma överens om hur hen bäst kan ta igen den undervisning som förlorats under ledigheten. Det är du som förälder som ansvarar för att ditt barn tar reda på och fullgör uppgiften. Ledighet under Nationella prov beviljas ej.

Nationella prov Läsåret 2017/2018

ÅK 9

Delprov

Vecka

Provdatum

svenska, SVA

B

11

ti 13 mars 2018

svenska, SVA

C

11

to 15 mars 2018

NO

A1+A2+A3

15

on 11 april 2018

SO

A

16

on 18 april 2018

SO

B

16

fr 20 april 2018

engelska

B

17

ti 24 april 2018

engelska

C

17

to 26 april 2018

matematik

B+C

19

må 7 maj 2018

matematik

D

19

on 9 maj 2018

 

 *De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska/SVA genomförs under veckorna 45–50.

 

Dela:

31 januari 2018 • 21.21

Aktuellt

Studiehjälp 7-9
Röda huset vån 2
Tisdagar 15.15-16.30
Torsdagar 15.15-16.30

E-skola elever, personal, vårdnadshavare

Frånvaroanmälan

Om en elev är sjuk eller av annan orsak måste stanna hemma ska vårdnadshavaren meddela det till följande telefonnummer:

Arbetslag 3
019-21 33 46

Arbetslag 4
019-21 33 18

Arbetslag 5
019-21 33 61

Följ oss i sociala medier


Mellringeskolans Instagram
Mellringeskolan | Box 314 25 | 701 35 Örebro | Besöksadress: Mellringevägen120A | Karta
E-post:mellringeskolan@orebro.se | Tel. 019-213331 | Fax: 019-213330
Örebro kommuns webbplats
Mellringeskolan