På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Välkommen till Änglandaskolan!

– tillsammans lär vi för livet  

Änglandaskolans symbol

Änglandaskolan är byggd utifrån ett nytt sätt att tänka kring lärande. Vi skapar varierade lärmiljöer för att eleverna ska utvecklas på många sätt. Vi utgår ifrån att vi blir bättre tillsammans. Det är ett synsätt som präglar vår undervisning, vårt förhållningssätt och vårt samarbete med vårdnadshavare.

Aktuellt

Informationskväll onsdag 23 januari

Informationen vänder sig till dig som har barn som önskar börja i förskoleklass eller årskurs 4 på Änglandaskolan till hösten 2019. Under kvällen kommer vi att visa upp vår skola och berätta om hur vi arbetar i skolan och på fritidshemmet.

Kl. 17.00: Information till blivande förskoleklass
Kl. 17.30: Information till blivande årskurs 4
Plats: Auditoriet våning 2

Önskar ni hjälp av oss med bokning av tolk till informationskvällen ber vi er att kontakta skolans administratör via mejl annelie.gewerth@orebro.se.

Begränsad framkomlighet

Från januari kommer det att pågå vägarbeten i området runt skolan som påverkar framkomligheten med bil. Här är en karta där ni kan se var det är avstängt och hur ni tar er till skolan med bil. (pdf, 2.8 MB)

Änglandaskolan är en nystartad skola, årskurs F-6. Du hittar oss i nybyggda lokaler i Södra Ladugårdsängen.

På Änglandaskolan finns inga vanliga korridorer med klassrum på rad. Istället finns så kallade "hemvister", en för varje årskurs. Varje hemvist består av ett kapprum och ett antal olika rum för lärande. Det gör att vi kan vara flexibla och anpassa undervisningen utifrån ämne, vilka förmågor som ska tränas och om den sker i storgrupp, mindre grupper eller enskilt. På så sätt kan vi erbjuda olika sätt för lärande och möta elevernas olika behov.

Sök till oss!

Om du vill att ditt barn ska gå på vår skola ska du göra en skolansökan. Du söker plats under perioden 15–31 januari inför höstterminen 2019.

Om skolan

Vi som arbetar på skolan har en bred syn på lärande. Med det menar vi att:

  •  alla har olika förutsättningar och lär sig på olika sätt.
  • undervisningen måste utgå från varje enskild elevs behov och förutsättningar.
  • lärandet sker i samspel mellan pedagoger, kamrater, den fysiska miljön och undervisningsmaterialet.
  • de kunskaper som eleverna har med sig in i skolan, och som de fått i andra sammanhang, är värdefulla att utgå ifrån och bygga vidare på i lärandet.

Vår värdegrund

  • Vi tar hand om varandra.
  • Vi tar hand om vår skola.
  • Vi är olika och det är bra.

Vår undervisning

Hos oss hänger alla skolans ämnen ihop, vilket innebär att vi arbetar ämnesövergripande. Våra elever får lära sig både genom att lyssna, läsa, se och samtala, och genom att konstruera, måla, bygga och skapa. Undervisningen sker både inomhus och utomhus på skolgården och i vår närmiljö.

Våra elever får använda både analoga och digitala hjälpmedel i sitt lärande. På Änglandaskolan finns kommunens KOD-center, som våra pedagoger och elever kommer ha ett nära samarbete med.

Skolgården

Vår skolgård möter våra elevers olika behov. Här finns ytor både för lek och för mer lugna aktiviteter. Änglandaskolans skolgård är den första i Örebro som följer Örebro kommuns riktlinjer när det gäller utformningen av skolgårdar där grönska, topografi, stationer och naturmaterial bidrar till att elever får chans att reflektera, öka sin fysiska aktivitet och lära med alla sinnen.

Om byggnaden 

Skolan kommer rymma 525 elever. Intill skolan kommer det byggas en idrottshall som beräknas vara klar i december 2018. Under hösten kommer undervisningen i idrott och hälsa hållas utomhus.

Läs mer om byggnaden och se skissbilder på arkitektkontorets webbplats.

Skolrestaurangen

Alla skolans måltider serveras i vår skolrestaurang. All mat tillagas från grunden i skolans egna kök. Restaurangen strävar efter att använda sig av ekologiska och närproducerade råvaror.

Eventuell medhavd frukt eller smörgås får eleverna äta utomhus under rasten.

Vår skola är nötfri. Tack för visad hänsyn!

Kontakta oss!

Adress

Termikgatan 101, karta se nedan.

Skolledning och administration

Gustaf Brandell, rektor årskurs F–3 och fritidshem, gustaf.brandell@orebro.se,  019‑21 44 40 

Annika Billinger, rektor årskurs 4–6, annika.billinger@orebro.se, 019-21 52 66

Annelie Gewerth, administratör, annelie.gewerth@orebro.se, 019-21 37 76

Hemvister

Hemvist 1 Lila: 019-21 51 99, 072-084 31 67

Hemvist 1 Gul: 019-21 51 95, 076-551 16 63

Hemvist 2 Turkos: 019-21 51 21, 072-084 30 90

Hemvist 2 Gul: 019-21 51 31, 072-084 31 23

Hemvist 3 Turkos: 019-21 51 54, 072-084 31 43

Hemvist 3 Gul: 019-21 51 67, 072-084 31 50

Fritidshem

Vintergatan: 019-21 51 95, 076-551 16 63

Galaxen: 019-21 51 03, 072-084 31 14

Fritids

Om ditt barn har behov av fritidshem måste du ansöka om plats. Här kan du läsa mer om fritidshem och göra din ansökan.

Öppettider

Våra öppettider är kl. 6–17.30. Mellanmål serveras kl. 13.45–15.20.

Här håller vi till

Vi öppnar och stänger fritids på entréplan. Övriga tider finns vårt fritidshem fördelat på två hemvister en trappa upp. På de två hemvisterna är barnen uppdelade i två åldersblandade grupper. Under skoldagen har årskurs F och årskurs 2 sin undervisning i dessa lokaler.

Kontakta fritids

Vintergatans fritidshem: 019-21 51 95, 076-551 16 63

Galaxens fritidshem: 019-21 51 03, 072-084 31 14

Fritidshemsansvarig

Fredrika Johansson, fredrika.johansson@orebro.se

Frånvaroanmälan och ansökan om ledighet

Om ditt barn blir sjukt och inte kan komma till skolan måste du göra en frånvaroanmälan. Anmälan ska göras före första lektionen.

Frånvaroanmälan via webben

Ledighetsansökan

Om ditt barn behöver vara ledigt måste du ansöka om ledighet. Här hittar du blankett för ansökan om ledighet.

Elevhälsa

Välkommen till elevhälsan! Vi arbetar främst förebyggande genom att ge råd och stöd kring sådant som påverkar hälsan. Vi följer elevernas utveckling och arbetar för att skapa en bra arbetsmiljö som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Att trivas och må bra är viktigt för att du som elev ska kunna lära och prestera. I elevhälsan ingår kompetenserna specialpedagog, kurator, skolsköterska, läkare och psykolog.

Elevhälsans medicinska insats

Skolhälsovården består av skolsköterska och skolläkare. Till oss är alla elever välkomna utifrån sina behov. Vi erbjuder samtal och rådgivning. Kontakt med skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Hälsobesök

Alla elever erbjuds flera hälsobesök hos skolsköterskan under skoltiden. Vid hälsobesöken följer vi upp elevens hälsa, tillväxt och utveckling.

En viktig del i besöket är ”hälsosamtalet” där vi tar upp hälsofrågor som är viktiga för eleven själv. Tillsammans pratar vi om: kost, sömn, rörelse, hur eleven har det i skolan, relationer, tobak, narkotika, alkohol, sexualitet och könsidentitet.

Besöken innehåller även vägning, mätning, synundersökning, hörselundersökning och ryggkontroll.

Alla delar ingår inte vid alla hälsobesök utan ser olika ut beroende på årskurs.

Vaccination

I årskurs 2 och 8 blir alla elever erbjudna vaccinationer. Flickor blir även erbjudna vaccination i årskurs 6.

Om ditt barn inte har följt det svenska vaccinationsprogrammet erbjuder vi kompletterande vaccinationer.

Specialkost

Om ditt barn har behov av specialkost ska du kontakta skolsköterskan.

Om ditt barn ska börja i förskoleklass eller på en ny skola kan det vara bra om du kontaktar skolrestaurangen direkt så att specialkosten kan serveras från första dagen. Kontakta därefter skolsköterskan.

Vi har tystnadsplikt.

Kontakta elevhälsan

Titel

Namn

Telefon

E-post

Specialpedagog, åk F-3

Eva Lindkvist

019-21 38 03

eva.lindkvist@orebro.se

Specialpedagog, åk 4-6

Marie Åhrling-Nykvist

019-21 53 85

marie.ahrling.nykvist@orebro.se

Skolsköterska

Emma Enmark


emma.enmark@orebro.se

Skolläkare

Annika Modin


annika.modin@orebro.se

Skolpsykolog

Annika Palmblad


annika.palmblad@orebro.se

Kurator

Marie Hedlund

019-21 50 32

 marie.hedlund@orebro.se
Samarbete med vårdnadshavare

För oss är ett bra samarbete med er vårdnadshavare mycket viktigt. Både ni och vi arbetar mot samma mål – att ge ert barn bästa möjliga skolgång – även om vi har olika roller och uppdrag i detta arbete.

Tillfällen för möten och samtal

Ett viktigt forum för vårt samarbete är utvecklingssamtalet. Utöver utvecklingssamtalen finns naturligtvis möjlighet till andra typer av samtal och möten. Vi värdesätter och prioriterar den dagliga kontakten mellan hem och skola, och försöker att alltid ta oss tid att svara på frågor och funderingar från dig som vårdnadshavare. Den prioriteringen innebär att vi har valt bort att ha traditionella föräldramöten.

Välkommen till våra "öppet hus-kvällar"

Vi visar gärna upp vår verksamhet under våra ”öppet hus-kvällar”. Då är alla vårdnadshavare välkomna att hälsa på i skolan.

Nyhetsbrev, planer, styrdokument m.m.

Gemensamma för Änglandaskolan

Trygghetsplan (pdf, 570.8 kB)

Nyhetsbrev

Gemensamma för Örebro kommun

Styrdokument

Informationsmaterial om hälsa och stöd

Informationsmaterial om grundskola och fritidshem

Nationella styrdokument

Nationella styrdokument som gäller för alla skolor hittar du på Skolverkets webbplats.

Övningsskola för lärarstudenter

Änglandaskolan är en så kallad övningsskola för lärarutbildningen vid Örebro universitet. Det innebär att lärarstudenter gör sin verksamhetsförlagda utbildning på vår skola.

Som övningsskola har vi ett nära samarbete med lärarutbildningen på Örebro universitet vilket kommer våra elever till del på olika sätt:

  • Under praktikveckorna finns fler vuxna på skolan.
  • Våra lärare får möta framtidens lärare och ta del av aktuell forskning och nya undervisningssätt.
  • Våra lärare får fortbildning inom lärande och undervisning.

Att vara övningsskola är även en kvalitetsstämpel av vår verksamhet.

Logotyp Övningsskola Örebro universitet
Studiebesök

Från och med augusti 2018 tar vi emot studiebesök på skolan för er som är intresserade av att se vår skola och veta mer om hur vi arbetar. Om ni vill kombinera studiebesöket med ett eget möte finns rum på skolan som ni kan låna.

Studiebesöket tar ca 3 timmar.

Kostnad

550 kr/person inkl. fika. Om ni önskar lunch kan vi lösa det mot en extra kostnad.
Priset för studiebesök är exklusive moms.

Intresseanmälan

Vid intresse, mejla Gustaf Brandell, rektor, gustaf brandell@orebro.se. Uppge dag ni önskar komma, antal och eventuellt behov av specialkost, lunch och mötesrum.

Senast uppdaterad: 9 januari 2019
Publicerad: 9 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se