VIKTIG INFORMATION:
Eldningsförbud i hela Örebro län

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Välkommen till Änglandaskolan!

– tillsammans lär vi för livet  

Änglandaskolans symbol

Änglandaskolan är byggd utifrån ett nytt sätt att tänka kring lärande. Vi skapar varierade lärmiljöer för att eleverna ska utvecklas på många sätt. Vi utgår ifrån att vi blir bättre tillsammans. Det är ett synsätt som präglar vår undervisning, vårt förhållningssätt och vårt samarbete med vårdnadshavare.

Skolstart

Skolan börjar måndag 20 augusti. Samling på skolgården kl. 9. Skoldagen slutar kl. 13. Fritids har öppet som vanligt för de elever som behöver.

Änglandaskolan är en nystartad skola, årskurs F-6. Du hittar oss i nybyggda lokaler i Södra Ladugårdsängen.

På Änglandaskolan finns inga vanliga korridorer med klassrum på rad. Istället finns så kallade "hemvister", en för varje årskurs. Varje hemvist består av ett kapprum och ett antal olika rum för lärande. Det gör att vi kan vara flexibla och anpassa undervisningen utifrån ämne, vilka förmågor som ska tränas och om den sker i storgrupp, mindre grupper eller enskilt. På så sätt kan vi erbjuda olika sätt för lärande och möta elevernas olika behov.

Sök till oss!

Om du vill att ditt barn ska gå på vår skola ska du göra en skolansökan. Du söker plats under perioden 15 januari–15 februari.

Om skolan

Vi som arbetar på skolan har en bred syn på lärande. Med det menar vi att:

  •  alla har olika förutsättningar och lär sig på olika sätt.
  • undervisningen måste utgå från varje enskild elevs behov och förutsättningar.
  • lärandet sker i samspel mellan pedagoger, kamrater, den fysiska miljön och undervisningsmaterialet.
  • de kunskaper som eleverna har med sig in i skolan, och som de fått i andra sammanhang, är värdefulla att utgå ifrån och bygga vidare på i lärandet.

Vår värdegrund

  • Vi tar hand om varandra.
  • Vi tar hand om vår skola.
  • Vi är olika och det är bra.

Vår undervisning

Hos oss hänger alla skolans ämnen ihop, vilket innebär att vi arbetar ämnesövergripande. Våra elever får lära sig både genom att lyssna, läsa, se och samtala, och genom att konstruera, måla, bygga och skapa. Undervisningen sker både inomhus och utomhus på skolgården och i vår närmiljö.

Våra elever får använda både analoga och digitala hjälpmedel i sitt lärande. På Änglandaskolan finns kommunens KOD-center, som våra pedagoger och elever kommer ha ett nära samarbete med.

Skolgården

Vår skolgård möter våra elevers olika behov, genom att det både finns ytor för lek och för mer lugnare aktiviteter. Änglandaskolans skolgård är den första i Örebro som följer Örebro kommuns riktlinjer när det gäller utformningen av skolgårdar där grönska, topografi, stationer och naturmaterial bidrar till att elever får chans att reflektera, öka sin fysiska aktivitet och lära med alla sinnen.

Om byggnaden 

Skolan kommer rymma 525 elever. Intill skolan kommer det byggas en idrottshall som beräknas vara klar i december 2018. Under hösten kommer undervisningen i idrott och hälsa hållas utomhus.

Läs mer om byggnaden och se skissbilder på arkitektkontorets webbplats.

Skolrestaurangen

Vi är stolta över vår skolrestaurang, som tillagar mat från grunden i skolans egna kök. Restaurangen strävar efter att använda sig av ekologiska och närproducerade råvaror.

Kontakta oss!

Skolledning

Annika Billinger, rektor, annika.billinger@orebro.se, 019-21 47 06

Gustaf Brandell, rektor, gustaf.brandell@orebro.se, 019-21 44 40 

Adress

Termikgatan 101, karta se nedan.

Fritids

Om ditt barn har behov av fritidshem måste du ansöka om plats. Här kan du läsa mer om fritidshem och göra din ansökan.

Fritids i augusti

Om ni har behov av fritids under vecka 32 och 33 är det viktigt att vi får reda på det för att kunna ta emot ert barn på bästa sätt. Fyll i och mejla denna blankett till oss. (docx, 97.9 kB)

Vi kommer under dessa två veckor att ha vårt fritids sammanslaget med Eklundaskolans fritids och vi kommer att vara i Navets lokaler (låghuset närmast Grönpepparparken) med ingång från baksidan (sidan mot parken).

Måndag vecka 32 och måndag vecka 33 kommer vi att stärka upp extra för att skola in nya förskoleklasselever på fritids. Ni som vårdnadshavare känner era barn bäst och avgör hur stort behov av inskolning ert barn har. Vi kommer att göra vårt bästa för att ert barn ska få en bra start hos oss!

Från och med måndag vecka 34 är ni välkomna till vårt fritids här på Änglandaskolan.

Frågor?

Kontakta Fredrika Johansson, fritidshemsansvarig, fredrika.johansson@orebro.se

Frånvaroanmälan och ansökan om ledighet

Om ditt barn blir sjukt och inte kan komma till skolan måste du göra en frånvaroanmälan. Anmälan ska göras före första lektionen.

Frånvaroanmälan via webben

Ledighetsansökan

Om ditt barn behöver vara ledigt måste du ansöka om ledighet. Här hittar du blankett för ansökan om ledighet.

Elevhälsa

Alla kommunala skolor har tillgång till ett barn- och elevhälsoteam.

Specialpedagog, åk F-3

Eva Lindkvist, eva.lindkvist@orebro.se

Specialpedagog, åk 4-6

Marie Åhrling-Nykvist, marie.ahrling.nykvist@orebro.se

Skolsköterska

Emma Enmark, emma.enmark@orebro.se

Skolläkare

Annika Modin, annika.modin@orebro.se

Skolpsykolog

Annika Palmblad, annika.palmblad@orebro.se

Här kan du läsa mer om "Hälsa och stöd" i de kommunala skolorna.

Samarbete med vårdnadshavare

För oss är ett bra samarbete med er vårdnadshavare mycket viktigt. Både ni och vi arbetar mot samma mål – att ge ert barn bästa möjliga skolgång – även om vi har olika roller och uppdrag i detta arbete.

Tillfällen för möten och samtal

Ett viktigt forum för vårt samarbete är utvecklingssamtalet. Utöver utvecklingssamtalen finns naturligtvis möjlighet till andra typer av samtal och möten. Vi värdesätter och prioriterar den dagliga kontakten mellan hem och skola, och försöker att alltid ta oss tid att svara på frågor och funderingar från dig som vårdnadshavare. Den prioriteringen innebär att vi har valt bort att ha traditionella föräldramöten. Däremot lånar vi gärna ut våra lokaler till vårdnadshavare som själva önskar arrangera möten i skolan. Kontakta oss så hjälper vi till med bokning av lokal.

Välkommen till våra "öppet hus-kvällar"

Vi visar gärna upp vår verksamhet under våra ”öppet hus-kvällar”. Då är alla vårdnadshavare välkomna att hälsa på i skolan.

Planer, styrdokument, riktlinjer m.m.

Gemensamma för Änglandaskolan

Trygghetsplan (pdf, 409.2 kB)

Gemensamma för Örebro kommun

Styrdokument

Informationsmaterial om hälsa och stöd

Informationsmaterial om grundskola och fritidshem

Nationella styrdokument

Nationella styrdokument som gäller för alla skolor hittar du på Skolverkets webbplats.

Studiebesök

Från och med augusti 2018 tar vi emot studiebesök på skolan för er som är intresserade av att se vår skola och veta mer om hur vi arbetar. Om ni vill kombinera studiebesöket med ett eget möte finns rum på skolan som ni kan låna.

Studiebesöket tar ca 3 timmar.

Kostnad

550 kr/person inkl. fika. Om ni önskar lunch kan vi lösa det mot en extra kostnad.

Intresseanmälan

Vid intresse, mejla Gustaf Brandell, rektor, gustaf brandell@orebro.se. Uppge dag ni önskar komma, antal och eventuellt behov av specialkost, lunch och mötesrum.

Senast uppdaterad: 3 juli 2018
Publicerad: 9 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–16

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se