Detaljplan för Nikolai 3:41 m.fl. Örnsro IP

Ärendenummer

Bn 401/2016

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden den 23 november 2018 och vann laga kraft den 14 februari 2020.

Planområde

Planområdet ligger i stadsdelen Örnsro, strax sydväst om centrala Örebro.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av cirka 200 bostäder samt anlägga en allmän park längs gång- och cykelvägen invid Svartåns södra strand.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Emma Gren, 019-21 10 00

Senast uppdaterad: 27 februari 2020
Publicerad: 5 juni 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?